Provincie doet mee in ontwikkeling kennis en innovatie in Noordoost Fryslân

Kollum en Buitenpost profiteren van centrale (OV)-ligging

Naar aanleiding van zijn onderzoek ‘De veranderende geografie van Nederland’ trekt Tordoir de conclusie dat traditionele, bestuurlijke grenzen van steden steeds meer aan betekenis verliezen. Mensen en bedrijven bewegen zich, door verhuizing of verandering van baan, namelijk heel anders dan enkele decennia geleden. Tordoir deed in opdracht specifiek onderzoek naar de regio Noordoost Fryslân en analyseerde regionale rapporten en data van het CBS. “Nederland ontwikkelt zich in verschillende snelheden. Noordoost Fryslân is grotendeels een echt ‘buitengebied’. De regio ligt nauwelijks in stedelijke invloedssferen en vormt ook nauwelijks een eigenstandige streek. Gevolg hiervan is dat de motoren gemist worden die zorgen voor economische en maatschappelijke vitaliteit. De verschuiving van het zwaartepunt naar de A7-zone speelt de regio extra parten. De ontwikkeling van bereikbaarheid via projecten als De Centrale As is noodzaak. Kollum en Buitenpost profiteren  van hun centrale (OV-)ligging waardoor het een betere vestigingsplaats wordt voor hoger opgeleiden”, zo concludeerde Tordoir.

Samen optrekken en investeren

Tordoir deed een oproep aan overheden en ondernemers om nog meer samen op te trekken in de vorm van bovenmatige interlokale samenwerking. Er is veerkracht en profilering nodig ‘van binnenuit’ door bijvoorbeeld innovatie en experimenteren. “Innovatieve constructietechnieken zoals metaal, hout en nieuwe materialen bieden grote kansen. Dat geldt ook voor het toerisme en de lokale cultuur in Noordoost Fryslân”, aldus Tordoir. “Als nu niet geïnvesteerd wordt in krimpgebieden om zich te kunnen aanpassen, dan zijn de kosten straks vele malen hoger”.

Delen via

Vergelijkbare berichten