Rabobank: samen werken aan duurzaamheid

‘Growing a better world together’ is de slogan van de coöperatieve Rabobank. Hoewel je bij een bank vooral denkt aan geldzaken, staan er bij Rabobank verschillende maatschappelijke thema’s op de agenda. Directeur coöperatieve Rabobank Rob Lijzenga en business development manager Rikkert Besselse zetten zich in voor een duurzame samenleving dicht bij huis in de provincie Friesland.

“We willen graag samen met alle betrokkenen werken aan de vijf thema’s, die hoog op de agenda van Rabobank staan namelijk duurzaam wonen en ondernemen, de energietransitie, banking4food en financieel gezond leven. Rabobank wil zich daar sterk voor maken. Hier wordt serieus geld en tijd voor vrij gemaakt”, aldus Besselse en Lijzenga.

Als coöperatieve bank zet Rabobank zich in voor een toekomstbestendige samenleving. “De nadruk ligt op coöperatief. We proberen samen met overheden, bedrijven en andere partijen te werken aan maatschappelijke vraagstukken. We brengen mensen en kennis bij elkaar door een beroep te doen op onze netwerken. We willen innovatie stimuleren en desgewenst financieren. De onderwerpen duurzaam wonen en ondernemen zijn met de hoge energieprijzen en de schaarste qua materialen urgenter dan ooit. Dit is het ideale moment om als ondernemer of woning(ver)bouwer stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid.”

Vraagstukken

Met welke maatschappelijke vraagstukken kampt Friesland als het gaat om duurzaam wonen en ondernemen? “Met die vragen gaan wij dagelijks aan de slag. Zo stimuleren we het gebruik van duurzame materialen bij de bouw van woningen, de zogenaamde biobased materialen. Dat zijn natuurlijke materialen, zoals hennepvezel en de lisdodde. Beide natuurproducten kunnen heel goed gebruikt worden als isolatiemateriaal. Het zijn producten met een korte productieketen, waardoor de CO2 uitstoot aanzienlijk wordt gereduceerd. Met overheden en bouwpartijen wordt nauw samengewerkt om de biobased materialen meer onder de aandacht te brengen. We hebben een speciaal biobased pact afgesloten en op dit moment staan er al 1900 woningen op de lijst in Friesland waar gebruik gemaakt gaat worden van biobased materialen. Dit aantal zal alleen nog maar groeien de komende tijd. Zo werken we samen aan een circulair Friesland.”

Energiescan

In de gesprekken met overheden wordt er eveneens gekeken naar de verduurzaming van bedrijventerreinen. “Je ziet verschillende verouderde industrieterreinen in Friesland, waar iets moet gebeuren qua verduurzaming. Wij nemen als Rabobank contact op met lokale overheden, zoals gemeenten, om stappen te zetten om deze gebieden te verduurzamen, maar ook om de biodiversiteit en de uitstraling van de terreinen te verbeteren”, legt Lijzenga uit.

“We brengen de betrokken partijen bij elkaar, maar bieden ook concrete diensten aan om in kaart te brengen wat er zou moeten gebeuren om te verduurzamen. Zo kunnen we een energiescan laten maken van het terrein. Met de stijgende gasprijzen is de vraag naar deze energiescans geëxplodeerd. Met de energiescan kan in kaart worden gebracht hoe het bedrijventerrein er voor staat op het gebied van energieverbruik en welke maatregelen er genomen kunnen worden om energie te besparen. De kosten, maar ook de terugverdientijd worden op een rijtje gezet. Daarnaast worden er suggesties gedaan met betrekking tot innovatie en verduurzaming. Denk hierbij aan het gebruik van betere isolatiemiddelen, zonnepanelen en ledverlichting. En zo proberen we ondernemers ervan te overtuigen dat bepaalde investeringen een grote energiebesparing kunnen opleveren, waardoor bedrijven duurzamer en toekomstbestendiger worden.”

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak om te verduurzamen, legt Besselse uit. “Bedrijven kunnen dit beter samen doen, in plaats van individueel. Wij proberen daarbij als coöperatieve bank faciliterend te zijn en het vliegwiel aan het draaien te krijgen. We zoeken naar de verbinding in Friesland tussen overheden, bedrijven, en andere betrokkenen om samen toekomstbestendiger te bouwen en te ondernemen.”

Vergelijkbare berichten