Realisatie campus Middelsee St.-Annaparochie kan beginnen!

Bij de ondertekening zullen vertegenwoordigers van de vier regionale bedrijvenverenigingen, bestuursleden van de Stichting Campus Middelsee, bestuurders van CVO Noord Fryslân en OSG St. Piter Jelles, directeur van de woningstichting Wonen Noordwest Friesland, burgemeester Gerrit Krol en wethouder Nel Haarsma van onderwijs aanwezig zijn.

 

De onderwijscampus Middelsee

De campus is het nieuwe schoolgebouw van de Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Ulbe van Houten en de OSG Piter Jelles, locatie De Foorakker. In het Bildtse campusproject werken scholen en bedrijven uit vier gemeentes (het Bildt, Menameradiel, Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel) intensief samen. Het doel is om leerlingen met een baangarantie op te leiden voor de lokale en regionale arbeidsmarkt. Daarmee zorgt de campus voor twee belangrijke ontwikkelingen: leerlingen uit de regio krijgen unieke mogelijkheden om via school direct door te stromen in een baan in de regio. Daarnaast zorgt de campus voor goed opgeleide arbeidskrachten voor de lokale arbeidsmarkt, waardoor bedrijven sterk in de regio blijven.

 

Financiering

De gemeente het Bildt heeft in november vorig jaar al € 6 miljoen beschikbaar gesteld als aandeel in de investeringskosten. Inmiddels heeft ook de provincie op 22 mei j.l. besloten een bijdrage voor het Leer- en Werkplein in deze nieuwe school toe te kennen. Dankzij de bijdrage van de provincie zal de bijzondere leer- en werkfunctie worden ontwikkeld en geïntegreerd in het lesprogramma.

Delen via

Vergelijkbare berichten