Renate Westdijk van Enwestdijk: “Zorg dat je altijd zelf aan het stuur zit”

Enwestdijk is een adviesbureau in Leeuwarden dat advies en ondersteuning geeft bij arbeidsvraagstukken. Energieke motor achter Enwestdijk is Renate Westdijk. Zij trekt graag projecten vlot, inspireert, mobiliseert én motiveert mensen om zo lang mogelijk met plezier aan het arbeidsproces deel te nemen. “Ik gooi graag een steentje in de vijver.”

‘’Ik voel mezelf geen ondernemer maar wel ondernemend”, zegt Renate Westdijk van Enwestdijk gedreven. “Ik weet niet half wat ondernemers ervaren en voelen, maar kan wel goed naar ze luisteren, vragen stellen en verbinden op alle aspecten van het ondernemen.  De projecten waar Enwestdijk een rol in mag spelen hebben altijd als overeenkomst dat er overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers, werkenden en werkzoekenden bij betrokken zijn. In sommige gevallen allemaal, in andere gevallen een enkeling. Eén van de projecten waar ik momenteel als werkpakketleider bij betrokken ben is ‘Konnect’, een programma waarbij onder meer de Noordelijke onderwijsinstellingen worden uitgedaagd om de afstand tussen onderwijs en ondernemers te verkleinen, met als doel de innovatieslagkracht te vergroten. Namens Ynbusiness ben ik naar voren geschoven om de belangen van het Friese MKB te borgen.”

Ontzettend leerzaam

“Binnen projecten kijk ik altijd met de partijen naar verschillende variabelen, in het geval van Konnect zijn dit de vier T’s: Tijd, Toegang, Taal en Tempo”, gaat Renate verder. “De tijdsspanne en het tempo waarin een ondernemer een kwestie graag opgelost ziet in zijn onderneming – bijvoorbeeld door de inzet van studenten – is in de praktijk vaak langer en trager. De toegang tot de juiste persoon bij de onderwijsinstellingen is soms lastig en het contact wel eens ingewikkeld, bijvoorbeeld als je via het centrale nummer niet bij de juiste persoon uitkomt. Hierbij is taal natuurlijk ook een belangrijke factor. Er wordt veel gesproken vanuit het belang van de onderwijsinstellingen en in mindere mate vanuit de droom van ondernemer. Daarnaast staat de woordkeuze wat verder af van de ondernemer. Bij de vier T’s gaat altijd wel iets mis, maar door ze te onderzoeken, centraal te stellen, kun je snel scoren! Het is ontzettend leerzaam voor studenten, docenten en ondernemers om hierin samen te werken, de onderlinge afstand wordt er kleiner door en het wederzijdse begrip groter.”

Regisseur eigen leven

Vanuit Enwestdijk zet Renate zich ook graag in om mensen te mobiliseren, zodat ze voor hun eigen geluk zorgdragen. “Hierover schreef ik onder andere het essay ‘Fryslan als Blue Zone’”, licht ze toe. “Daarin stel ik onder meer: ‘Hoelang blijf je actief, wat is voor jou de reden om iedere dag op te staan?’ Het liefste door een zo lang mogelijk werkend bestaan! Als je namelijk buitenspel staat, doet dat wat met je als mens. Langer doorwerken, daar moeten we echt anders tegenaan gaan kijken. En niet alleen de werkgevers, maar ook de werkenden en de werkzoekenden. Jongeren willen over het algemeen minder werken blijkt uit onderzoek, zo’n drie dagen per week. Eerst dacht ik: ‘Dat ontwricht toch de hele arbeidsmarkt?’ Of dat zo is, is maar net vanuit welk perspectief je het bekijkt. Ze hebben meer tijd om bijvoorbeeld iets te doen voor de maatschappij, of zijn misschien wel mantelzorger. Het belangrijkste is dat je altijd regisseur van je eigen leven blijft en de consequenties van je keuze aanvaardt. Zorg ervoor dat je altijd zelf aan het stuur zit, met een mooie balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden, oftewel van betekenis willen zijn.”

Veel energie

“In mijn ogen blijft het in Fryslân hangen op uitdaging en sociaal innoveren”, zegt Renate tot besluit. “Ken je dat gevoel dat je iets nieuws ervaart, waar je hart even van opspringt? Precies dát is wat we elkaar hier moeten geven: ruimte om iets nieuws, iets anders te doen dan we gewend zijn. Mijn motto luidt: ‘Nee is geen optie, anders mag’. Ik hoop nog veel jaren mensen te motiveren om gelukkig te zijn. Want gelukkig zijn (zie kader, red.) draagt bij aan jouw en onze welvaart, welzijn en welbevinden. Blijf presteren en jezelf uitdagen. Al ga je maar twee centimeter over je eigen vierkante meter heen.”

Vergelijkbare berichten