Renovatie brandweerkazerne Drachten

In het voorjaar van 2023 ondergaat de brandweerkazerne aan de Loswal een grootschalige renovatie.

De kozijnen zijn aan vernieuwing toe en het gebouw wordt verduurzaamd. Het gebouw wordt ook beter geïsoleerd en er worden zonnepanelen geplaatst. Verder worden de ruimtes op de verdiepingen gemoderniseerd en worden de parkeervoorzieningen en de verkeersveiligheid verbeterd, zodat de voertuigen veilig en snel kunnen blijven uitrukken.

Belangrijke regiofunctie

De kazerne is in 1987 gebouwd en huisvest drie blusploegen met bijbehorend materieel. Het pand heeft ook een belangrijke regiofunctie voor materieelbeheer en het biedt onderdak voor regionaal in te zetten voertuigen, zoals de Mobiele Commando Unit (MCU) en de voertuigen voor Specialisme Technische Hulpverlening (STH). Daarnaast wordt de kazerne gebruikt als belangrijke opleidingslocatie. 

“Er is in het verleden al een aantal keren sprake geweest van een eventuele verbouwing,” zegt Lars Scheenstra, werkzaam vanuit Drachten als Clusterhoofd Materieelbeheer. “Deze verbouwing is ook nodig, gezien de huidige staat van de brandweerkazerne. De ploegen van post Drachten zijn er aan toe om weer trots te zijn op hun kazerne en kijken dan ook reikhalzend uit naar een vernieuwde en duurzame kazerne”.

Planning

Als alles volgens planning loopt, start de renovatie medio 2023 en duurt die tot begin 2024.  De beroepsmedewerkers worden tijdelijk herplaatst bij andere kazernes. Ook de MCU en STH gaan tijdelijk naar een andere plek. Tijdens de renovatieperiode blijft brandweer Drachten wel uitrukken vanaf de Loswal.

Vergelijkbare berichten