Rijkssubsidie maakt restauratie werelderfgoed Woudagemaal mogelijk

Werelderfgoed

Het ir. D.F. Woudagemaal uit 1920 is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld

en prijkt op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het strakke, stoere gebouw in de stijl

van Berlage vormt met zijn machinehuis, ketelhuis en 60 meter hoge schoorsteen een

markant silhouet in het Friese polderlandschap.

Bij extreem hoge waterstanden brengt Wetterskip Fryslân de ‘stoomkathedraal’ tot leven

om in enkele dagen een geweldige hoeveelheid overtollig water uit de Friese boezem

naar het IJsselmeer te pompen. In de monumentale hal drijven vier gitzwarte

stoommachines met enorme vliegwielen acht pompen aan, stampend op het ritme van

ons industrieel verleden. Alles is authentiek en van Nederlandse makelij – tot de koperen

oliekannetjes toe.

Restauratie

Gerard Troost, specialist molens en waterbouwkundige werken bij de Rijksdienst voor het

Cultureel Erfgoed: ‘Je kunt de aanstaande restauratie vergelijken met die van de molens

in Kinderdijk, ook UNESCO werelderfgoed. Veel gebreken onder water komen overeen en

omvang en kosten zijn vergelijkbaar.’ Na eerdere restauratiewerkzaamheden in 2007 zullen nu twee vloeddeuren aan de kantvan de voormalige Zuiderzee worden gelicht voor herstel van het houtwerk. Ook gaat de ‘onder water’ restauratie van metsel- en betonwerk (machinehal inclusief machinerie) van start. Gerard Troost: ‘De sluisdeuren vormen een onmiskenbaar en authentiek

onderdeel van dit werelderfgoedmonument. Met de restauratie willen we zoveel mogelijk

het oorspronkelijke materiaal behouden. Hoe de technische staat is, zal pas echt blijken

als de deuren gelicht zijn en op de kant liggen. Daarom nemen we nu één stel

vloeddeuren uit. Met deze ervaringen kunnen we het herstelwerk aan de overige zes

deuren bepalen en uitvoeren.’

Subsidieregeling

De restauratie wordt mogelijk gemaakt door geld uit de Restauratieregeling monumenten

2010 en 2011 voor grootschalige projecten. Het is de laatste beschikking volgens de

restauratieregeling, waarvoor in totaal 46 miljoen euro beschikbaar was gesteld. De

afgelopen jaren is de restauratieachterstand in Nederland door extra subsidiegelden flink

teruggebracht.

Delen via

Vergelijkbare berichten