Ruim €11 miljoen subsidie naar de regio’s Noordwest-, Zuidwest- en Zuidoost- Fryslân

Via het Europese LEADER-programma verstrekt de provincie Fryslân een subsidie van €11.209.052,- voor projecten op het platteland in de regio’s Noordwest-Fryslân, Zuidwest- Fryslân en Zuidoost- Fryslân. Na een traject waarbij alle regio’s zich in konden schrijven, zijn deze drie regio’s voor de periode van 2024-2027 als LEADER-gebieden aangewezen. De subsidie komt beschikbaar voor initiatieven die zich onder andere richten op het versterken van de plattelandseconomie, het landschap en de sociale cohesie. 

LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale) is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het doel van LEADER is om inwoners en organisaties in plattelandsgebieden samen te brengen en na te laten denken over de toekomst van hun eigen omgeving. In alle drie aangewezen gebieden is een Lokale Actiegroep verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

LEADER-programma

Elk gebied heeft in een zogenaamde Lokale Ontwikkelingsstrategie aangegeven welke thema’s zij de komende jaren zelf belangrijk vinden en wat voor soort projecten ze graag willen stimuleren. Per gebied is er een adviseur beschikbaar om potentiële aanvragers te begeleiden. Verantwoordelijk gedeputeerde Femke Wiersma: “We zijn erg blij dat deze drie gebieden de komende jaren invulling aan het LEADER-programma gaan geven. Er liggen mooie kansen om projecten vanuit de mienskip te stimuleren en het Friese platteland daarmee een impuls te geven.”

Financiering

Vanuit de EU wordt €5.604.526,- voor het LEADER-programma beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt door €1.120.906,- gemeentelijk geld en €4.483.620,- provinciaal geld, waardoor het totale bedrag uitkomt op €11.209.052,-. Inwoners en organisaties met ideeën in de genoemde regio’s kunnen aanspraak maken op bijdragen van minimaal €50.000,- tot maxmaal €125.000,-. Voorwaarde is dat het project bijdraagt aan de doelen die de gebieden zelf geformuleerd hebben in een Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Delen via

Vergelijkbare berichten