Sabiad, verwerft investering van Pharma Connect Capital voor pionierswerk in Staphylococcus Aureus beeldvorming

Sabiad, een baanbrekende start-up in Heerenveen, kondigt met genoegen aan dat het aanzienlijke investeringssteun heeft ontvangen van Pharma Connect Capital (PCC). Deze financiering zal de lancering van hun grensverleggende initiatief ondersteunen. Het project, in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), is gericht op het ontwikkelen van een antilichaam dat de detectie en beeldvorming van Staphylococcus aureus-infecties – een aanzienlijke uitdaging, vooral na orthopedische implantaties zoals heup- en knieprotheses – mogelijk maakt.

De bacterie Staphylococcus aureus, verantwoordelijk voor ernstige postoperatieve complicaties, geeft symptomen die vaak moeilijk te onderscheiden zijn van normale immuunreacties, wat resulteert in late diagnoses en vertraagde behandelingen met potentieel ernstige gevolgen voor patiënten.

Met behulp van een door Professor Jan Maarten van Dijl (microbioloog) van het UMCG uitgevonden antilichaam kan snelle opsporing en visualisatie van de bacterie door middel van bacteriële beeldvormingstechnieken worden gerealiseerd, wat tijdige diagnostiek en behandeling mogelijk maakt. Sabiad werkt tevens intensief samen met Professor Paul Jutte (orthopeed), die de eerste klinische studie zal leiden.

Jan Hendriks van Pharma Connect Capital, licht toe: “Sabiad’s initiatief en de bijdrage van het UMCG sluiten naadloos aan bij de missie van PCC. Wij zijn verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan deze volgende ontwikkelingsfase die nu in Noord- Nederland tot stand komt. De vooruitzichten voor patiënten door de nieuw te ontwikkelen diagnostiek zijn veelbelovend.”

Ton van den Hoven, medeoprichter van Sabiad, voegt hieraan toe: “De investering van PCC is van cruciaal belang voor ons. Hun kennis en uitgebreid netwerk zijn van onschatbare waarde voor de voortgang van vroege ontwikkelingen. Dankzij deze financiering kan Sabiad beginnen met het onderzoeken van de eerste patiënten in een onderzoeksomgeving, waardoor we ons kunnen voorbereiden op verdere klinische studies en productoptimalisatie voor grootschalige implementatie.”

Vergelijkbare berichten