Samen Drachten beter op de kaart zetten

Drachten is een interessante stad, waar veel gebeurt voor inwoners en ondernemers. “We zijn de tweede stad van Friesland en liggen heel centraal. Het is de poort naar Noordoost- en Zuidwest Friesland. Drachten is volop in beweging. Maar er zijn altijd verbeterpunten”, aldus voorzitter Joan Boelens van ondernemersvereniging Drachten.

Voorzitter Douwe Blom van de 100-jarige ondernemersvereniging Ha&Ie – belangbehartiger van het Drachtster winkelcentrum – is het met Boelens eens. “Drachten heeft veel pluspunten, zoals de goede bereikbaarheid, infrastructuur en parkeermogelijkheden. Het heeft een groot aanbod van winkels met een uitgebreid assortiment. Je kunt de producten aanraken, voelen en zien in het centrum. Het is een goede omgeving om te werken en te leven, maar je moet nooit stil staan en samen blijven kijken naar wat er beter kan.”

Samen

“Wij ondersteunen de Drachtster bedrijven van groot tot klein, maar praten ook mee over de centrumvisie, overleggen met de gemeente, denken mee over infrastructuur, kantoorparken, industrieterrein, bewegen in de openbare ruimte en over het imago van Drachten. We proberen verbinding te zoeken met andere ondernemers en verenigingen”, aldus Boelens. “Zo kijken we samen met ondernemersvereniging Ha&Ie naar de centrumvisie. We zijn het erover eens dat we een groener centrum met een open karakter willen”, voegt hij toe.

Blom beaamt dat het centrum aantrekkelijker gemaakt kan worden met meer groen. “We willen graag dat mensen langer blijven. We moeten zorgen dat er meer te beleven valt in het centrum. We zijn samen bezig om een historische route door het winkelcentrum te maken en er zijn enkele kunstwerken geplaatst van kunstenaars die in Drachten gewoond en geleefd hebben. Zo willen we mensen verrassen en Drachten een prettiger plek maken om te zijn en te recreëren. De nieuwe centrumvisie is aangenomen door de gemeente en we hopen binnenkort te beginnen met de uitvoering. Zo willen we het Raadhuisplein van parkeerterrein omvormen naar een verblijfsgebied en moeten er meer plekken komen om te wonen, onder andere boven de winkels.”

Verbinding

Verbinding zoeken, ook als ondernemersverenigingen onderling, is belangrijk, vinden zowel Boelens als Blom. “Meer samenwerking is goed. Je krijgt een groter draagvlak en het liefst heb je één aanspreekpunt. Dat heeft tijd nodig, maar is wel ons doel.”

Vriendelijkere regelgeving voor ondernemers, mensen laten voelen dat ze welkom zijn binnen de Drachtster mienskip en een open en vlot imago: dat zijn de punten waar Drachten zich verder op moet richten. Drachten is vaak nog te bescheiden, meent Boelens. “We moeten onze goede dingen nog meer uitvergroten en laten zien wat er allemaal gebeurt in Drachten. We moeten meer lef hebben. Zo willen we met het Drachten Ondernemers Treffen (DOT) eind november verschillende bedrijven een podium geven, die opvallen en innoveren. Zo werken we er samen aan om op verschillende gebieden Drachten nog beter op de kaart te zetten.”

Vergelijkbare berichten