Samen inzetten voor promotie Hofstad Leeuwarden

Op donderdag 8 april hebben de betrokken partijen een verklaring ondertekend waarin zij deze samenwerking onderschrijven. Heel toepasselijk vond deze ondertekening plaats in het voormalig paleis van Marijke Meu, het Keramiekmuseum Princessehof. De komende vijf jaar zijn er diverse gebeurtenissen die een relatie hebben met het Huis Oranje-Nassau en in het bijzonder met de Friese Nassaus. Zo valt te verwachten dat er sprake zal zijn van een troonwisseling en in 2013/2015 zal  herdacht worden dat het Koninkrijk der Nederlanden tweehonderd jaar bestaat.

 

Daarnaast zijn er historische herdenkingen, zoals in 2011, als het driehonderd jaar geleden is dat stadhouder Johan Willem Friso verdronk. En in 2015 is het 250 jaar geleden dat de geliefde prinses Maria Louise van Hessen-Kassel overleed, beter bekend als Marijke Meu. In dezelfde periode opent het nieuwe Fries Museum zijn poorten en dan zal het thema Nassau en Friesland ook volle aandacht krijgen.

 

Het Princessehof heeft van april 2010 tot november 2010 al een expositie: Oranjegoed! – vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek. De Fryske Akademy wil graag wetenschappelijke studies het licht doen zien, door middel van biografieën van de Friese Nassaus, tevens zal met een drietal Duitse universiteiten samen gewerkt worden aan dit thema. Uitwisseling met Duitse Nassausteden zal ook inhoud krijgen, zeker met de Dietz, het graafschap waar de Friese Nassaus soeverein vorst waren.

 

Er komen exposities van archivalia met dwarsverbanden tussen Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden. Daarnaast is het Hofstadverleden van Leeuwarden een uniek kenmerk waarmee de Friese hoofdstad zich goed kan profileren ten opzichte van andere Nederlandse monumentale steden.

Dit betekent dat er veel staat te gebeuren en dat het verstandig is om samenwerking en coördinatie in dit geheel te laten plaatsvinden en dat doen genoemde partijen door middel van een stuurgroep (Nassau 2010-2015) en gezamenlijke p.r.

Delen via

Vergelijkbare berichten