Samenwerken eigenaren vergroot prestaties bedrijf

Berent-Braun onderzocht bij Nederlandse en internationale bedrijven met meerdere eigenaren hoe deze mensen, die vaak familie van elkaar zijn, zich verhouden tot het bedrijf, hoe zij zich gedragen en hoe zij met elkaar omgaan.

Ook bekeek zij of de eigenaren ten aanzien van het bedrijf samen optrekken en of zij dezelfde doelen hebben. Zij stelde vast dat wanneer families als eigenaren ondernemend zijn, dus zich gezamenlijk richten op het beschermen van het familievermogen en de groei van het bedrijf, dit een positief effect op de prestaties en het familievermogen kan hebben. Dit hoeft niet te conflicteren met het werk van de aangestelde directie.

Belangrijk is vooral dat de eigenaren, ongeacht een familierelatie tussen elkaar, als een team samenwerken. Goede onderlinge relaties, zoals vertrouwen, eerlijkheid, coöperatie of teamwork en een gedeelde visie zijn bepalende factoren voor het succes. Eigenaren die hieraan voldoen gaven aan dat met name de rentabiliteit, de liquiditeit en de financiële prestaties van het bedrijf ten opzichte van de belangrijkste concurrenten was toegenomen.  

Eigenaren die voldoen aan het gedragstype professionaliteit, dus naar mede-eigenaren duidelijk zijn over hun bedoelingen met toekomstige investeringen in het bedrijf, niet betrokken zijn bij interne bedrijfszaken tenzij anders afgesproken en voldoen aan (aandeelhouders) overeenkomsten en de gezagslijnen binnen het bedrijf volgen, rapporteren betere financiële prestaties van het bedrijf en een toename van het familievermogen.

Family governance practice – de officiële procedures om familierelaties onder elkaar en naar het bedrijf te ontwikkelen, dragen ertoe bij dat de eigenaar zich primair richt op het gedeelde vermogen. Hierdoor nemen de financiële prestaties van het bedrijf en het familie eigendom toe. Dit werd gemeten aan de hand van de financiële prestaties, rentabiliteit en de verandering in het familievermogen in de afgelopen vijf jaar.

Uit het onderzoek blijkt ook welke bedrijven zich het meest toeleggen op duurzaam ondernemerschap. Vaak zijn dat bedrijven met relatief veel personeel, die innovatief zijn, waar er een familierelatie is tussen de eigenaren en bedrijven die een product leveren dat te veranderen is, zoals de landbouw, industrie en bouw sector.
 
De promotie van Marta Berent vond plaats op 18 juni 2010. De titel van haar proefschrift is: ‘Does ownership matter? Ownership dynamics, ownership social capital and responsible ownership in private firms.’
 

Delen via

Vergelijkbare berichten