Samenwerking en innovatie bij economisch beleid Heerenveen

Sport- en zorgeconomie

Als Sportstad van het Noorden combineert Heerenveen sport en zorg. Samen met verschillende partners, kijkt de gemeente wat de ontwikkelmogelijkheden zijn van gezond ouder worden (healthy ageing) en het uitgroeien van Innosportlab Thialf tot een innovatiecentrum van bovenregionale betekenis. Met het uitbreiden van Sportstad Heerenveen, CTO Heerenveen, de talentenacademie en de gezondheidsboulevard ontwikkelt Heerenveen haar eigen sport- en gezondheidscampus.

Logistiek en metaal

Heerenveen gaat zich meer richten op de logistieke bedrijvigheid en de duurzame ontwikkeling van de metaal- en technieksector. De gemeente gaat gericht acquireren op logistieke bedrijven, verladers en metaalbedrijven. Door stimulering van de samenwerking tussen logistieke bedrijven onderling en met kennis- en onderwijsinstellingen, wil Heerenveen onderwijs en bedrijvigheid beter op elkaar laten aansluiten en ook meer werkgelegenheid voor lager opgeleiden creëren.

Nieuwe energie

In Heerenveen ontstaat ‘nieuwe energie’. Voorbeelden zijn projecten als het energielandschap op het Klaverblad Noordoost en de ontwikkeling van Haskerveen naar een ‘biobased’ bedrijvenpark. Heerenveen zoekt hierbij aansluiting bij de topsectoren in het nieuwe bedrijvenbeleid van het Rijk en de duurzaamheidsspeerpunten van de provincie Fryslân. De gemeente richt zich ook op impulsen die nieuwe energie geven aan de economische structuur. Er moet meer aandacht worden besteed aan starters, ZZP-ers, vrouwelijke ondernemers, Het Nieuwe Werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Toerisme en cultuur(historie)

Heerenveen wil aantrekkelijker worden voor toeristen. De gemeente wil hiervoor meer inzetten op samenwerking tussen ondernemers en afstemming van evenementen en activiteiten. Dit moet zorgen voor nieuwe en onderscheidende arrangementen en evenementen op het gebied van toerisme, sport en cultuur. Met de fusie van Boarnsterhim Zuid neemt de toeristische potentie van de nieuwe regio fors toe.

Besluitvorming

Het college van B&W legt de gemeenteraad het Economisch Beleid 2011-2016 voor. De gemeente wil in gezamenlijkheid met de belangrijkste partners aan de slag, soms al concreet, soms eerst de mogelijkheden verkennend. Hierbij is draagvlak bij en inzet van de samenwerkingspartners van groot belang.

Delen via

Vergelijkbare berichten