Samenwerking gemeente Dongeradeel en Kollumerland c.a.

In juli 2011 besloot het college van Kollumerland c.a. om een nieuwe veegauto van €200.000,- aan te schaffen. Daarbij werd ook besloten een meerjarige overeenkomst aan te gaan met Dongeradeel, waarin de inzet van materieel en een aantal medewerkers wordt geregeld.

Omdat de uitvoerende afdelingen van de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel zijn gefuseerd tot de nieuwe afdeling Gemeentewurk, zal ook burgemeester Aalberts van Dantumadiel bij de ondertekening aanwezig zijn. Formeel valt de afdeling Gemeentewurk onder Dongeradeel.

Door de aanschaf van een nieuwe veegauto kan richting Dongeradeel een bedrijfszekere dienstverlening worden geboden.

Inzet veegauto

De veegauto wordt voor 50% ingezet in Kollumerland c.a. en voor 50% bij Gemeentewurk in Dantumadiel en Dongeradeel. De overeenkomst met Dongeradeel wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, met voor de periode daarna een mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging.

Delen via

Vergelijkbare berichten