Unieke samenwerking zorgt voor Nul op de Meter bij De Leister Igge in Opeinde

Grenovation

Gemeente en PCBO Smallingerland e.o. ondertekenen deze week de uitvoeringsovereenkomst met het consortium Grenovation. Grenovation bestaat uit Meerbouw Rotterdam, LIAG architecten en DAIV Groep. De partners binnen het consortium zijn samen verantwoordelijkheid voor de bouw van een comfortabel en eigentijds schoolgebouw met een goed binnenklimaat en weinig onderhoudskosten.

Het project wordt uitgevoerd met hulp van Platform 31. Platform 31 is een organisatie die in opdracht van het ministerie vijf pilotprojecten begeleidt naar een verbouwing met als doel Nul op de Meter. Platform 31 heeft een landelijke aanbesteding gehouden om consortia te selecteren die in staat zijn deze bijzondere klus te klaren. Grenovation heeft de aanbesteding gewonnen.

Verbouwing
In Opeinde komt een Integraal Kind Centrum (IKC). Dat houdt in dat de basisschool, kinderdagopvang van Vandaag en peuteropvang van Oink! in hetzelfde gebouw zitten. 

De kinderen van 0-4 jaar krijgen een eigen vleugel. Verder komen er zeven klaslokalen voor de basisschool. Ook komt er een leerplein, speellokaal en ontstaat er meer functionele ruimte in de gangen. De huidige noodlokalen verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen er twee nieuwe lokalen.

Innovatief samenwerken

Samenwerkingsschool De Leister Igge krijgt dus als eerste bestaande basisschool in Nederland een serieuze opwaardering naar frisse school (klasse B), Nul op de Meter (NOM) en IKC. Dat is natuurlijk al best bijzonder. Wat dit project uniek maakt, is dat gemeente en schoolbestuur samen investeren. De gemeente draagt in totaal ruim € 1.2 miljoen bij aan de renovatie. Het schoolbestuur legt de volledige vergoeding in die ze krijgt van de Rijksoverheid voor energie en onderhoud. Dit kan omdat Grenovation garanties geeft dat er gedurende 20 jaar geen kosten zullen zijn voor onderhoud en/of energie. Een sterk staaltje innovatief samenwerken aan duurzaamheid.

Delen via

Vergelijkbare berichten