Scholenprojecten Kollum

Campus Kollum

‘Campus Kollum’, betreft een nieuw gebouw voor het Lauwers College en !mpulse   

Kollum (school van OSG Piter Jelles), samen met gemeenschapscentrum ‘De Colle’ en de bibliotheek. De scholen gaan samenwerken om een toekomstbestendig onderwijsaanbod voor Kollum en omstreken mogelijk te maken. Door de combinatie met de bibliotheek en gemeenschapscentrum met dorpshuisfunctie, wordt het een inspirerende omgeving voor onderwijs, cultuur, literatuur en educatie in Kollum en wijde omgeving. Het gebouw wordt gebouwd in opdracht van een nog op te richten stichting ‘Campus Kollum’. Deze stichting gaat na de bouw het gebouw beheren en de samenwerking stimuleren. De nieuwbouw van ‘Campus Kollum’ staat gepland aan de Gerrit Bleekerstraat in Kollum, waar op dit moment !mpulse Kollum en de obs Prof. Casimirschool zijn gevestigd. Hoe het gebouw er precies uit komt te zien is nog niet bekend. Er worden verschillende partijen uitgenodigd om een ontwerp te maken op basis van een programma van eisen dat is opgesteld door de toekomstige gebruikers.

Kindcentrum 

Het project ‘Kindcentrum’ gaat over een nieuw gebouw voor de openbare Prof. Casimirschool en de christelijke Koningin Juliana school samen. Beide scholen willen graag ‘samen onder één dak’ en in het gebouw komen voorlopig geen andere functies. Bij het ontwerp wordt er wel rekening mee gehouden dat in de toekomst nog een uitbreiding mogelijk is met bijvoorbeeld kinderopvang. De exacte plek voor de nieuwe school staat nog niet vast. Door de beoogde  sloop van ‘De Colle’ is er voldoende ruimte vanaf de hoek Kerkstraat en langs de Tsjerk Hiddesstraat. Ook van dit gebouw is nog niet duidelijk hoe het er precies komt uit te zien. Door de schoolbesturen wordt de komende maanden een programma van eisen opgesteld. Net als bij de ‘Campus’ geeft ook voor deze nieuwbouw een stichting opdracht voor de bouw en die daarna eigenaar wordt van het geheel. Deze stichting is op 11 mei 2016 opgericht.

Planning en communicatie

Na een aantal jaren van voorbereiding en onderzoek worden nu concrete stappen gezet om via aanbesteding en gunning te komen tot realisatie. Op dit moment zijn beide projecten de fase ingegaan van voorbereiding van de aanbesteding. Inwoners, omwonenden en belanghebbenden worden geïnformeerd via informatiebijeenkomsten, brieven en via een facebookpagina. Wilt u op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws rond ‘Campus Kollum’? Like en deel onze pagina dan even via:  www.facebook.nl/campuskollum. Ook op de website van de gemeente Kollumerland c.a. is informatie te vinden over de scholenprojecten.

Delen via

Vergelijkbare berichten