Security Noord Nieuwenhuis: “Je moet oog hebben voor menselijk gedrag”

27 december 2015 is een datum die Hans Nieuwenhuis niet snel vergeet. Een grote gasexplosie verwoestte een deel van een flatgebouw in Drachten. Van de 38 appartementen waren er 12 ingestort. Alle bewoners moesten het complex onmiddellijk verlaten. Om hun achtergebleven bezittingen te beschermen, werd een beroep gedaan op Nieuwenhuis en zijn team. Met zeven camera’s waren ze aanwezig op de plek van de ramp en bewaakten ze de eigendommen van de bewoners. Vanuit een eigen commando- en camerawagen werd het gebouw in de gaten gehouden. Een aantal camera’s werd op afstand geplaatst, waardoor ook het gebied rondom de flat in het oog werd gehouden. “Een inbraak, een brand, een ongeval of schade door extreme weersomstandigheden; calamiteiten komen altijd onverwacht”, zegt Nieuwenhuis. “In Nederland kunt je in dat geval rekenen op de bekende hulpdiensten zoals ambulances, de politie en de brandweer. De bewaking en de beveiliging van objecten of eigendommen hebben echter niet de hoogste prioriteit van deze hulpdiensten. Dat kan betekenen dat de veiligheid van eigendommen niet meer optimaal is. In die situaties kunnen wij de helpende hand bieden met extra beveiliging en bewaking van eigendommen. We zorgen er voor dat onbevoegden die van de chaos gebruik willen maken op afstand worden gehouden of desnoods worden aangehouden en overgedragen aan de politie.”

Gemeenten 

De particuliere beveiligingsbranche in Nederland is in de achterliggende jaren sterk gegroeid, zo blijkt uit een branchescan van de beveiligingssector. Telde Nederland in 1980 nog ongeveer 10.000 particuliere beveiligers, nu is dit inmiddels opgelopen tot bijna 30.000. “Die groei is mede te verklaren doordat particuliere beveiligingsorganisaties hun oorspronkelijke werkterrein, het private domein, hebben verbreed met het publieke domein”, stelt Nieuwenhuis. “In het begin waren het vooral vermogende mensen en grote bedrijven die een privé beveiliger in dienst hadden. Nu zie je dat we steeds meer worden ingeschakeld door bijvoorbeeld de overheid bij het terugdringen van overlast en criminaliteit. Gemeenten zijn in toenemende mate een beroep gaan doen op particuliere beveiligingsorganisaties als aanvullend middel ter verbetering van de leefbaarheid en veiligheid.” 

Het werk van Nieuwenhuis en zijn branchecollega's lijkt vruchten af te werpen. Nederlanders voelen zich minder onveilig en ook de geregistreerde, veel voorkomende criminaliteit   – zoals woninginbraken, geweld en diefstal – neemt verder af. In de jaren tussen 2012 en 2016 daalde de geregistreerde criminaliteit met 20%, aldus het CBS.  Toch blijft veel criminaliteit onzichtbaar, aldus dagblad Trouw. De krant baseert zich op een vertrouwelijke notitie van de politie en het Openbaar Ministerie. Door capaciteitsgebrek bij opsporingsdiensten en de mindere bereidheid om aangifte te doen bij burgers en bedrijven, geven de cijfers niet de werkelijke omvang weer, stelt de krant.

Veilig en welkom

Het dienstenpakket van security Noord Nieuwenhuis omvat onder andere objectbeveiliging, evenementen-, calamiteiten- en horecabeveiliging, bouwbewaking, winkelsurveillance en verkeersregelaars. Nieuwenhuis: “Bij objectbeveiliging kun je denken aan portiers- en receptiediensten. Een objectbeveiliger loopt een openingsronde en verschillende controlerondes en houdt een brand- en sluitronde. Alle ruimtes worden gecontroleerd en desgewenst geopend of gesloten.” Ook sleutelbeheer, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de telefoon behoort tot de taken van de objectbeveiligers. Bij evenementenbeveiliging worden niet alleen beveiligers, maar ook gastheren en gastvrouwen geleverd. Nieuwenhuis: “De bezoeker van het evenement moet zich veilig en welkom voelen. Daar hoort een  gastvriendelijke ontvangst en een goede begeleiding van gasten en bezoekers bij. Onze mensen vervullen met veel plezier de rol van gastheer of gastvrouw én hun taak als beveiliger. Elk evenement vraagt om een andere mate van beveiliging. Soms gaat het om een paar beveiligers, soms om camerabeveiliging, communicatiemiddelen, verkeersregelaars en EHBO.”

Menselijk gedrag

Ook de winkelbranche doet regelmatig een beroep op beveiligingsbedrijven. “Winkeldiefstal en criminaliteit vormen voor retailers een grote kostenpost”, stelt Nieuwenhuis. “De kunst is om in de winkel een behulpzame en representatieve gastheer of gastvrouw te zijn en op te treden wanneer dat nodig is.” De laatste jaren worden beveiligers ook steeds vaker op bouwplaatsen gesignaleerd. ““Beveiliging op de bouwplaats is tegenwoordig een noodzaak”, zegt Nieuwenhuis. “Diefstal en vandalisme zijn een grote kostenpost in de bouwsector. De schade beperkt zich vaak niet tot alleen de directe schade zoals gestolen koper of geforceerde hekken en sloten. Nog kostbaarder is de indirecte schade, zoals medewerkers en onderaannemers die noodgedwongen een tijd stil moeten staan. Met goede beveiliging is dit risico voor een groot deel weg te nemen. Denk aan alarmsystemen, beveiliging met honden in de nacht en in weekenden en mobiele surveillance.” Gevraagd naar de eigenschappen waarover een goede beveiliger moet beschikken, hoeft hij niet lang na te denken. “Je moet oog hebben voor menselijk gedrag. Het gedrag van mensen geeft je veel informatie. Bijvoorbeeld bij objectbeveiliging is het inschatten van afwijkend gedrag erg belangrijk. Dat kun je vaak het beste doen door in contact te treden met de betreffende persoon of personen. De menselijke interactie is belangrijk in dit werk. Techniek is ondersteunend.”

Delen via

Vergelijkbare berichten