Effecten van digitalisering, automatisering en robotisering

Geen vakmensen meer te vinden. Robots nemen zwaar, eentonig werk over van de mens. ChatGPT een bedreiging voor het onderwijs. Cybercriminelen breken in via de digitale snelweg. Zo maar enkele onderwerpen waarover geschreven is in de laatste maanden. Effecten van digitalisering, automatisering en robotisering. Kortom kansen versus bedreiging.

De thema’s automatisering, digitalisering en robotisering waren nog nooit zodanig het middelpunt van innovatie en zijn een actueel thema in de verzekeringsbranche. Kijkend naar het component arbeid kan robotisering zwaar en eentonig werk overnemen met tot gevolg minder (ziekte)uitval op de werkvloer. Repeterend werk wordt overgenomen van de mens, resulterend in minder verloop binnen het personeelsbestand. Met uiteindelijk inzet van medewerkers op kennisintensieve arbeid wat kan zorgen voor een kwalitatief steviger fundament van de onderneming.

Innovatieve wereldspeler
Een bedrijf dat continue op zoek is naar optimalisatie van bedrijfsprocessen en juiste inzet van medewerkers voor een duurzame arbeidsrelatie is VHM Machinery uit Ens. VHM Machinery bouwt machines en systemen voor box & bigbag logistiek in de agrofoodsector. Vanuit Flevoland over de gehele wereld. Op basis van een analyse binnen een agrarische onderneming worden bottlenecks veranderd in gestroomlijnde snelle schakels. Met focus op procesoptimalisatie. “Bedrijven willen groeien, maar goed personeel is schaars. Er moet dus meer werk verzet worden met hetzelfde aantal mensen. En laat procesoptimalisatie nu in het DNA van ons eigen machinefabriek in Ens zitten”, aldus Eveline van Hees van VHM Machinery. Automatisering speelt hierin dé hoofdrol. De machines die VHM Machinery bouwt zorgen ervoor dat bedrijven in staat zijn efficiënter te werken, het werk flexibeler kunnen indelen en zwaar en repeterend werk kunnen overdragen aan machines.

In de dagelijkse processen van VHM Machinery speelt digitalisering ook een belangrijke rol, de machines van VHM draaien namelijk over de gehele wereld. Van een pootgoedteler in Oost-Groningen, een uienboer in Nieuw-Zeeland tot aan de grootste walnootverwerker in Californië. Eveline vertelt: “Digitalisering helpt VHM om zowel afstand als het tijdsverschil te overbruggen wanneer service verleend moet worden. Door slimme modules in de machines kunnen servicemonteurs op afstand meekijken in de machine. Scheelt veel (reis)tijd en dus geld voor zowel onze eindgebruiker als voor onszelf”.

Preventie van nieuwe bedreigingen
Een wereldwijd opererende machinefabriek in Ens. Een prachtig voorbeeld van een ambitieuze maar nuchtere Nederlandse onderneming. Inspringen op kansen en meegaan met (nieuwe) ontwikkelingen. Maar deze nieuwe ontwikkelingen geven naast mogelijkheden ook nieuwe bedreigingen. Vaak minder tastbare bedreigingen. Bij brand kan iedereen de impact goed voorstellen, maar een digitale bedreiging staat nog onvoldoende op het netvlies.

Eveline licht toe: “Als VHM Machinery willen wij zo onbezorgd mogelijk kunnen ondernemen. Daarom hebben wij intensief contact met onze risicoadviseur en vormen we samen een team. We hebben vaste aanspreekpunten met eigen disciplines om adequate oplossingen te bedenken. Oplossingen veelal in de preventieve sfeer, maar wanneer een calamiteit zelfstandig niet te dragen is via een goede verzekeringsoplossing. Met uiteindelijk het doel om verstoringen en stilstaan binnen onze bedrijfsprocessen te minimaliseren”.

Zorg voor deskundig advies
Digitalisering, automatisering en robotisering zorgen voor optimalisering van bedrijfsprocessen en mooie nieuwe mogelijkheden. Met de keerzijde van nieuwe, maar minder tastbare bedreigingen. Blijf met elkaar in gesprek en zorg voor deskundig advies omtrent bekende, maar ook zeker omtrent minder bekende risico’s.

Derk Alssema  
Adviseur Bedrijven
Kuiper Verzekeringen

Delen via

Derk Alssema

Kuiper Verzekeringen

Adviseur bedrijven
Derk Alssema is adviseur bedrijven bij Kuiper Verzekeringen.   ”Ik heb de focus op mensen, werk vanuit passie en volg mijn hart om op lange termijn doelen te bereiken. Innoveert om relevant te blijven. Informeert om te helpen bij keuzes. En ik ben direct wanneer dat noodzakelijk is. Heb een netwerk om elkaar te helpen.Ik heb als doel een gezond en plezierig leven. Probeert vanuit die gedachte bedrijven, nee de mensen achter bedrijven te helpen zekerheid te bieden waar dat geboden kan worden. Een gezonde en plezierige continuïteit.Stel graag mijn kennis en expertise op gebied van risicomanagement ter beschikking. En aangezien twee meer weten dan één. Mijn netwerk deel ik graag met je. Ik kom graag een keer een kop koffie doen!”