Internationale vraag naar Friese kennis en ondersteuning

De afgelopen maanden zijn wij als lokaal World Trade Center benaderd door collega’s uit Mumbai (India) en Seoel (Zuid-Korea) voor een intensieve samenwerking. Zij hebben contact met ons opgenomen voor het tekenen van een Memorandum Of Understanding (MoU), ook wel een intentieverklaring genoemd. Waarom willen deze metropolen zakendoen met ons en Friesland?

Ken je de spreuk: ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’? In 2018 was Leeuwarden gastheer van het jaarcongres van de World Trade Center Association; met 500 deelnemers een groot succes. Zowel de stad Leeuwarden als de provincie Friesland lieten zich hier van hun beste kant zien. We zetten destijds in op een aantal regionaal sterke sectoren, zoals water, food & agro, energie en gezondheid.

Staatsbezoek
Dat heeft indruk gemaakt. WTC Seoel was een van de deelnemers aan het bovengenoemde congres. Toen deze WTC-delegatie afgelopen december – in het kielzog van president Yoon Suk-yeol tijdens zijn staatsbezoek – ons land bezocht, vond men het logisch de banden met ons WTC te versterken. Niet met Amsterdam of Rotterdam, maar met Leeuwarden. Dat is voor ons geweldig, omdat WTC Seoel een groep van maar liefst 73.000 bedrijven vertegenwoordigt!

Stedenbanden
Het tekenen van een MoU is in onze wereld veel minder gangbaar. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog ontstond het fenomeen stedenbanden, vooral met Duitse steden. Later breidde dit concept zich uit richting steden in andere landen. Een stedenband is vooral gericht op culturele en maatschappelijke uitwisseling. Zo onderhoudt de gemeente Leeuwarden een stedenband met Liyang in China. Deze stedenbanden raken echter steeds meer uit de mode.

In veel Aziatische landen is het aangaan van een MoU een eerste stap naar vriendschap, vertrouwen en intensievere handelsbetrekkingen. Een MoU geldt dan als een economische uitwisseling.

Mumbai
In september werden wij benaderd door Indiase collega’s in Mumbai, een metropool met maar liefst 23 miljoen inwoners. Ook met hen zijn wij een MoU aangegaan. In India ziet men hoe actief wij zijn in het uitdragen van onze regio en wat deze te bieden heeft. Maar wat is een MoU zonder invulling? Uiteraard niets. De komende maanden vindt er daarom overleg plaats met Mumbai en Seoel. Er wordt gekeken naar handelsmissies en individuele ondersteuning van bedrijven.

Het blijft bijzonder dat deze steden contact met ons hebben opgenomen, maar aan de andere kant ook weer niet. Er is namelijk veel te halen in het Noorden! Wij gaan deze MoU’s aandacht geven, zodat er iets moois kan groeien en onze regio en ondernemers hiervan kunnen profiteren.

Evert Jan Schouwstra

Delen via
Evert-Jan Schouwstra

Evert-Jan Schouwstra

WTC Noord-Nederland

Export, Colombia, impact investments en internationalisering
Evert-Jan Schouwstra is Managing Director bij World Trade Center Leeuwarden / Noord-Nederland. Zijn expertises betreffen onder meer export, Colombia, impact investments en internationalisering.