Demotie als oplossing: door Gerke Wispelwey van Buro360

Inwoners van Nederland worden gemiddeld steeds ouder. Hierdoor nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe zegt onze overheid. Denk aan AOW en ook voor de pensioenregelingen. De overheid wilde daar iets aan doen. Er is alweer geruime tijd de wet verhoging AOW en pensioen gerechtigde leeftijd. Van 65 jaar naar nu 67 jaar. In de toekomst kan de pensioengerechtigde leeftijd nog verder omhoog gaan. Ook wil de overheid het makkelijker maken om na de AOW gerechtigde leeftijd nog te kunnen werken. Het lijkt allemaal logisch.

En toch. Waar onze overheid volledig aan voorbij gaat is dat de kosten van arbeid naarmate men ouder wordt meestal niet in verhouding staan tot de geleverde productie. Je moet er als werkhgever hetzelfde of meer betalen, maar krijgt er minder voor terug. Door de verhoging van de AOW/Pensioengerechtigde leeftijd legt de overheid dus de rekening bij de ondernemingen neer.

Het wordt tijd dat de overheid het arbeidsrecht grondig onder de loep neemt. Er zijn namelijk oplossingen. Denk aan demotie. Demotie of degradatie betekent teruggaan uit een hogere functie naar een lagere. Het is dus het tegenovergestelde van promotie. Demotie betekent ook een salarisverlaging, of verlies van emolumenten en privileges. Aan de andere kant: ook een vermindering van werkdruk. Met andere woorden de productie welke iemand kan leveren wordt gematcht met de verdiencapaciteit en het daaraan verbonden salaris.

Demotie komt nergens in de wet voor. Voor veel werkgevers is het daarom onduidelijk hoe er in juridische zin met demotie moet worden omgegaan. Op dit moment is het overigens wel mogelijk om demotie aan te bieden; echter zullen dan wel een aantal voorwaarden in acht moeten worden genomen. Strikt juridisch gezien is demotie een eenzijdige wijziging in de arbeidsovereenkomst die alleen tot stand kan komen wanneer instemming van beide partijen aanwezig is.

Als je er goed over nadenkt is demotie best wel logisch. In Nederland is het gebruikelijk dat het salaris alleen maar omhoog gaat. We weten als we in de spiegel kijken best wel dat onze productie naar mate we ouder worden alleen maar daalt. Als gezin heb je over het algemeen het meeste geld nodig als je opgroeiende kinderen hebt, na de studie gaan de kinderen immers de deur uit en ben je misschien wel weer samen. Juist na die fase zou het voor de werknemer best wel mogelijk zijn om iets minder te verdienen en daarmee de druk van de ketel af te halen. En het is noodzakelijk. Temeer daar (oudere) medewerkers die de arbeidsdruk niet aankunnen sneller ziek zullen worden. En dan hebben we met z’n allen wéér extra kosten. Ik zou zeggen: overheid, regel dit.

Kijk voor deze en ook eerdere columns van Gerke Wispelwey op zijn eigen OF Specialisten forum.

Delen via

Gerke Wispelwey

Buro360

MKB Adviseur & meedenker
Gerke Wispelwey is Ondernemer, MKB Adviseur, Strategie en Business planner, Accountancy specialist, zakelijk Mediatior en Meedenker. In het dagelijks leven is Gerke werkzaam als MKB Adviseur en tevens Commercieel Directeur(DGA) bij Buro360 Adviseursen Accountants te Leeuwarden. Voor vragen aan Gerke kunt u contact zoeken via 06-25090107 of mail Gerke. De colums van Gerke worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via zijn eigen Specialisten pagina.