Lang leve de VAR! Column van Gerke Wispelwey van Buro360 uit Leeuwarden

Het was geloof ik mijn eerste column die ik schreef voor OF. Ik had het over de ZZPer (Zelfstandige Zonder Personeel) en zijn VAR verklaring. Een snelle conclusie was dat het tijd werd om een Verklaring Geen Arbeidsrelatie in het leven te roepen, dat creëert in ieder geval dan duidelijkheid.

Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe manier om te gaan samenwerken met de ZZPer. De VAR verklaring is per 1 mei 2016 afgeschaft. Er moet nu gewerkt worden met een zogenaamde ‘Modelovereenkomst’. Wat verandert er door de invoering van deze overeenkomst?

Een ding is in ieder geval kraakhelder wat mij betreft. Onze overheid wil heel graag van de inmiddels 1 miljoen tellende ZZPers af. De crisis is voorbij, dus deze groep mensen kan wel weer gewoon in dienst komen bij de bedrijven waar ze ingehuurd worden… Het doel van de nieuwe exercitie is dus duidelijk. Toch twijfelt ook onze overheid of de modelovereenkomst wel de juiste weg is. Ze hebben voor de overgang een ‘coulance jaar’ uitgetrokken. Tot mei 2017 zullen er geen controles uit worden gevoerd op het juist toepassen van regelgeving op dit gebied. Op zich verdient dat een pluim. Maar je vraagt je af: waar ligt dan toch die twijfel.

De twijfel ligt bij het antwoord van de werkgevers c.q. opdrachtgevers. Deze zijn het beu om steeds de rekening te moeten betalen. Als ondernemer / onderneming ben je op dit moment op zoek naar flexibiliteit op het gebied van arbeid. De huidige wetgeving biedt die flexibiliteit niet. Sterker nog: met de invoering van de transitievergoeding is de flexibiliteit nog verder afgenomen. Best een groot probleem. Juist nu moet onze overheid aan de slag met het arbeidsrecht en mogelijkheden gaan creëren om die flexibele arbeid mogelijk te maken.

Oh ja de modelovereenkomst is ingevoerd; daar moeten we toch iets mee. Nou, ik vind eigenlijk van niet. Als je je als ondernemer opstelt en gedraagt is het aangaan van een overeenkomst om de status van die opdracht duidelijk te maken eigenlijk je reinste onzin. Als je hier over nadenkt zou dit dus betekenen dat je voor bijna elke opdracht die je als bedrijf in de markt uitzet een modelovereenkomst moet aangaan. Elke overeenkomst die tussen partijen wordt aangegaan riekt immers naar een arbeidsrelatie, wanneer je het beslist zo wil zien.

Kortom: de oplossing ligt niet in het aangaan van een modelovereenkomst. De oplossing ligt in het je gaan gedragen als ondernemer. Iedere ZZPer die onderneemt moet zich dan ook ondernemer gaan noemen. Het tijdperk van de ZZPer is voorbij.

Onze overheid zou het mogelijk moeten maken dat, indien gewenst er afgesproken kan worden dat juist de arbeidsrelatie niet ontstaat. Zo stimuleer je ondernemerschap. Kortom, overheid, keer terug op uw schreden. Lang leve de oude VAR!

Bekijk het filmpje van Gerke Wispelwey hoe hij het verder uitlegt.

Kijk voor deze en ook eerdere columns van Gerke Wispelwey op zijn eigen OF Specialisten forum.

Delen via

Gerke Wispelwey

Buro360

MKB Adviseur & meedenker
Gerke Wispelwey is Ondernemer, MKB Adviseur, Strategie en Business planner, Accountancy specialist, zakelijk Mediatior en Meedenker. In het dagelijks leven is Gerke werkzaam als MKB Adviseur en tevens Commercieel Directeur(DGA) bij Buro360 Adviseursen Accountants te Leeuwarden. Voor vragen aan Gerke kunt u contact zoeken via 06-25090107 of mail Gerke. De colums van Gerke worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via zijn eigen Specialisten pagina.