Maak van Sociale Innovatie ook een commercieel succes

‘We doen het als land heel goed met het lanceren van innovatieve technieken. Met sociale innovatie wordt nog te weinig gedaan.’ Citaat van hoogleraar Henk Volberda in Dagblad van het Noorden – 6 febr. 2016. Bij innovatie denkt men al snel aan technologische of digitale vooruitgang, maar uit cijfers blijkt dat het overgrote deel (77%) van het innovatiesucces het resultaat is van Sociale Innovatie (slimmer, flexibeler en dynamischer werken). Elk bedrijf, van groot tot klein, kan op sociaal gebied innoveren. Het is een eenvoudige manier om met relatief weinig kosten meetbare resultaten te halen (onder meer een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit en tevreden, duurzaam inzetbare medewerkers). Hierbij zeven tips voor innovatieve werkgevers.

Tip 1

Wilt u succesvol ondernemen met Sociale Innovatie? Informeer dan eerst wat Sociale Innovatie inhoudt. Hoe kunt u dat concreet vormgegeven binnen uw bedrijf (van beleid naar praktijk). Wat zijn de kosten? Wat levert het op? Informeer ook naar de verschillende subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld ESF-Ministerie SZW).

Tip 2

Waar staat u nu met uw bedrijf op personeelsgebied? Elk innovatief veranderingsproces moet beginnen met een 0-meting. Maak daarbij gebruik van erkende tools om dat in kaart te brengen (Company Radar, WAI, Workscan, Quickscan P&O).

Tip 3

Innoveer op het gebied van verzuimmanagement. Een groeiend aantal bedrijven (van groot tot klein) kiest voor een Eigen-regiemodel. Het resulteert onder andere in grip op verzuim en re-integratie, forse schadelastbeperking, de-medicalisering en passende verzuimpreventie.

Tip 4

Het ‘Nieuwe Werken’ is inmiddels een oud begrip, maar daarom niet minder geschikt om het als kapstok te gebruiken om een veranderingsproces in gang te zetten om slimmer te gaan werken binnen uw bedrijf.

Tip 5

Maak van Social Return on Investment (SROI) en/of de verplichte Quotumregeling ook een commercieel succes. Houd als werkgever zelf de regie in handen bij de Werving en Selectie van medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zet jobcarving in. Zorg dat u keuze heeft uit verschillende kandidaten en eis van de arbeidsbemiddelaars dat u vooraf beschikt over alle informatie (brief+CV, loonkosten, mogelijkheden en beperkingen, norisk-polis, begeleiding).

Tip 6

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een trend. Het wordt vaak samengevat in drie P’s; People, Planet en Profit. De meeste werkgevers weten prima invulling te geven aan het MVO-beleid als het gaat om kostenbesparing, materiaal(her)gebruik, afval, milieu of vervoer (Profit en Planet). Op personeelsgebied (People) blijkt dat lastiger te zijn. Hoe en wanneer toont u zich een goede en verantwoorde werkgever als het gaat om het sociale kapitaal (= personeel)? Maak daarom MVO meetbaar. Een verandering van beleid is gebaat bij een snel succes. Als ondernemer moet u zorgen dat het succes zichtbaar wordt. MVOPeople wordt bijvoorbeeld zichtbaar met cijfers op het gebied van verzuim, werkvermogen, duurzame inzetbaarheid of werknemerstevredenheid. Uiteindelijk moet het MVO-succes ook tot uiting komen in de productiviteit, omzetgroei en winst.

Tip 7

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden met Sociale Innovatie? Laat u vrijblijvend adviseren door een deskundige op dat gebied. U kunt ook gebruik maken van onze digitale helpdesk Sociale Innovatie.

Jaap Adamse is OF's columnist/specialist op het gebied van Re-integratie en Gezondheidsmanagement. Heeft u vragen aan Jaap of wilt u in contact komen met hem? Kijk dan op zijn eigen specialisten pagina

Delen via

Jaap Adamse

Meneer Regezma BV

Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Jaap Adamse is directeur van Meneer Regezma BV. In 2014 heeft hij het succesvolle bedrijf Quality Coaching verkocht en nu stort hij zich op zijn nieuwe missie. De Noordelijke (MKB)bedrijven ondersteunen bij innovatie op het gebied van Re-integratie- en GezondheidsManagement. Jaap is een geboren Fries, woont in Groningen en zijn kantoor staat in Drenthe. Hij gaat voor ondernemers (groot en klein) de praktische vertaalslag maken, onder andere met zijn 7-Tips columns (van beleid naar praktijk). Als ondernemer kunt u tevens gratis gebruik maken van de Helpdesk (Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid, Banenafspraak Participatiewet, Verzuimaanpak). Binnen 24u heeft u een reactie. U kunt contact zoeken met Jaap via zijn website, 085-4018235 of 06-53732146. Jaap is ook te volgen op Twitter en LinkedIn.