Re-integratie duur?

Tip 1

Laat de keuze voor het re-integratiebedrijf niet enkel bepalen door de arbodienst of verzekeringsmaatschappij. Die kiezen meestal bedrijven uit hun eigen providerboog maar dat is geen garantie dat dit de beste keuze voor uw bedrijf is. Op de website van Blik op Werk vindt u alle re-integratiebedrijven met een keurmerk (met tevredenheidsscores).

Tip 2

Betrek uw zieke werknemer bij de keuze van het re-integratiebedrijf. Het werkt averechts als u een re-integratiebedrijf opdringt. De kans op een succesvol traject is veel groter als de samenwerking met de re-integratiebegeleider en uw werknemer goed verloopt. Geef daarom uw werknemer een belangrijke rol in de keuze van zijn/haar begeleider. Uw werknemer kan bijvoorbeeld enkele oriënterende gesprekken voeren met verschillende re-integratiebedrijven. Hij of zij heeft daar waarschijnlijk meer tijd voor dan u. Voor het re-integratieproces is het sowieso goed dat uw werknemer actief meedoet en denkt.

Tip 3

Staar u niet blind op de laagste trajectprijs. De aanpak; deskundigheid; bereikbaarheid; informatieverstrekking en de ‘klik’ met de re-integratiebegeleider is van grotere invloed. Er zijn re-integratiebedrijven die de intake gratis aanbieden, waarbij de offerte wordt onderbouwd met een Plan van Aanpak die al is afgestemd met uw zieke werknemer. U kunt vervolgens samen met uw werknemer, casemanager en/of bedrijfsarts bepalen of de aanpak voldoet aan de verwachtingen. Is dat het geval? Dan maakt u daarna pas prijsafspraken en gaat het traject formeel van start.

Tip 4

De prijs van een volledig re-integratietraject ligt tussen de € 3000 en € 5000. Zorg dat het traject gefaseerd wordt uitgevoerd, waarbij de betrokkenen kunnen beslissen of een vervolg wenselijk is.

Tip 5

Verzeker u van het feit dat alle betrokkenen goed samenwerken. Dat is helaas niet altijd een vanzelfsprekendheid. In het trajectplan kunnen ook samenwerkingsafspraken worden opgenomen (bijvoorbeeld tussen bedrijfsarts, casemanager, werknemer, werkgever, re-integratiecoach, behandelaar).

Tip 6

Soms is een succesvolle uitplaatsing niet mogelijk omdat uw werknemer te ziek of arbeidsbeperkt is. Een WIA-procedure bij het UWV is dan niet te voorkomen. Overweeg dan om WIA-coaching in te zetten, als integraal (afsluitend) onderdeel van het re-integratietraject. Een WIA-coach geeft u en uw (ex)werknemer persoonlijke begeleiding vóór en tijdens de WIA-procedure. De kans op een loonsanctie van het UWV wordt daarmee kleiner en het afscheid van uw werknemer wordt in goede

banen geleid (zowel organisatorisch als emotioneel).

Tip 7

Wilt u meer weten over een betaalbare en innovatieve re-integratie-aanpak? Laat u vrijblijvend adviseren door een deskundige op dat gebied. U kunt ook gebruik maken van onze digitale helpdesk voor Noordelijke Ondernemers (www.MeneerRegezma.nl).

Jaap Adamse

Directeur Meneer Regezma BV

Delen via

Jaap Adamse

Meneer Regezma BV

Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Jaap Adamse is directeur van Meneer Regezma BV. In 2014 heeft hij het succesvolle bedrijf Quality Coaching verkocht en nu stort hij zich op zijn nieuwe missie. De Noordelijke (MKB)bedrijven ondersteunen bij innovatie op het gebied van Re-integratie- en GezondheidsManagement. Jaap is een geboren Fries, woont in Groningen en zijn kantoor staat in Drenthe. Hij gaat voor ondernemers (groot en klein) de praktische vertaalslag maken, onder andere met zijn 7-Tips columns (van beleid naar praktijk). Als ondernemer kunt u tevens gratis gebruik maken van de Helpdesk (Sociale Innovatie, Duurzame Inzetbaarheid, Banenafspraak Participatiewet, Verzuimaanpak). Binnen 24u heeft u een reactie. U kunt contact zoeken met Jaap via zijn website, 085-4018235 of 06-53732146. Jaap is ook te volgen op Twitter en LinkedIn.