Algemene voorwaarden: wanneer zijn deze van toepassing?

Wat zijn nu eigenlijk algemene voorwaarden?

Dit zijn één of meer bedingen die zijn opgesteld om in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangegeven, zoals bijvoorbeeld een beding over de prijs.

 

Toepasselijk verklaren van algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden moeten net als andere contractuele bepalingen worden aanvaard om deel uit te maken van het contract. Een aanbod kan evenals de aanvaarding vormvrij gebeuren. Voorbeelden zijn een mondelinge toepasselijkheidsverklaring of een schriftelijke verwijzing naar de algemene voorwaarden op het briefpapier. Voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden is voldoende dat de contractspartij weet dat er algemene voorwaarden zijn en dat hij ermee instemt dat deze op de overeenkomst van toepassing zijn.

 

Informatieplicht

Naast het aanbod en de aanvaarding van de algemene voorwaarden, moet tevens worden voldaan aan de informatieplicht. Voldoet u hier niet aan dan betekent dit dat de voorwaarden door de rechter of door een buitengerechtelijke verklaring vernietigbaar zijn.

De hoofdregel is dat de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand worden gesteld c.q. bij het sluiten van een overeenkomst langs elektronische weg (internet) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt voor al Uw contractspartijen. Het achteraf toesturen van algemene voorwaarden is zinloos.

 

Met name kunt U dus niet vertrouwen op een enkele vermelding onderaan uw briefpapier dat er algemene voorwaarden zijn, dat deze van toepassing zijn en dat deze kosteloos op verzoek worden verstrekt.

 

Indien een overeenkomst via internet wordt gesloten, moet er een mogelijkheid zijn om door de algemene voorwaarden te “scrollen” met een “o.k./akkoord” en “print” button aan het einde. Een link naar de algemene voorwaarden op de homepage is niet voldoende.

 

Bij een overeenkomst die telefonisch wordt gesloten, moet melding worden gemaakt van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. Het is het raadzaam om de algemene voorwaarden vervolgens per e-mail of per post na te zenden.

Als laatste advies wijs ik U erop dat U bewijs moet hebben van het feit dat een exemplaar van de algemene voorwaarden is verzonden en dat deze door de contractspartij ook is ontvangen, zoals het tekenen voor ontvangst of verzenden met ontvangstbevestiging. Indien U dit niet kunt aantonen, zullen de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn.

 

Brouwer Advocatuur kan u ondersteunen bij het opstellen c.q. controleren van de algemene voorwaarden van uw onderneming. Mr. Jacqueline Brouwer is u graag van dienst en kan u vrijblijvend adviseren over uw mogelijkheden.

 

De lezer zal begrijpen dat er bij het opstellen en juist gebruiken van algemene voorwaarden nog veel meer komt kijken. Details zijn hier belangrijk.
Mocht u hulp nodig hebben, dan weet u me te vinden.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.