Huis of loods verhuurd? Wees bedacht op Hennepteelt!

Verhuurt u (een deel van) uw huis of bedrijfsruimte? Wees dan bewust van de risico’s. Bij hennepteelt in uw woning of bedrijfsruimte door de (onder)huurder, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, ook al wist u nergens vanaf. Dat betekent dat u mogelijk de enorme energiekosten, ontmantelingskosten en overige schade aan en in uw onroerend goed voor uw rekening krijgt. Deze kosten kunnen oplopen tot in de tienduizenden euro’s. Daarnaast kan de Burgemeester uw bedrijfspand of woonhuis voor lange tijd sluiten.

 

Hoe zorgt u ervoor dat u hennep uit uw vastgoed houdt? Als huurder heeft u de verplichting om tijdens de huurperiode toezicht te houden op de verhuurde ruimte. Er dient in ieder geval elk kwartaal gecontroleerd te worden. De huurder heeft echter het recht een huisbezoek te weigeren. Ik adviseer dan ook om contractueel te regelen dat het huurpand incidenteel gecontroleerd mag worden.

 

Belangrijk is dat u goed weet wie uw huurder is en met welk doel de woning/bedrijfsruimte wordt gebruikt. U kunt dit zo veel mogelijk regelen bij het afsluiten van de huurovereenkomst. Denk verder altijd aan de volgende zaken:

 

 • Laat de huurder zich legitimeren door middel van een geldig identiteitsbewijs (origineel document);
 • Vraag de huurder een historisch uittreksel uit de Basisadministratie Personen (BRP) van de gemeente;
 • Check de gegevens van de huurder bij KvK;
 • De huurder dient ten minste drie salarisspecificaties te overleggen en een volledig ingevulde werkgeversverklaring;
 • De huur kan uitsluitend betaald te worden van een te traceren bankrekening en kan dus niet contant;

Ik adviseer verder om in het huurcontract de volgende bepalingen op te nemen;

 • Schade aan het verhuurde of aan derden is voor rekening van de huurder;
 • Wijzigingen aan het gebouw en /of elektrische installatie zijn niet toegestaan;
 • Sta geen onderhuur toe;
 • Gebruik t.b.v. illegale activiteiten is niet toegestaan.

Bij constatering van één of meer overtredingen wordt de huurovereenkomst ontbonden en het pand ontruimd.

 

Wat is verder van belang?

 • Laat de huurder zoveel mogelijk zelf regelen met nutsbedrijven; zorg voor een eigen aansluiting op het energienet.
 • Wees alert op indicatoren tijdens de huur: klachten uit de omgeving over geur, geluids- of warmteoverlast, activiteiten op vreemde tijdstippen, een altijd sneeuwvrij dak of hoge elektriciteitsrekening. Als hiervan sprake is, stel dan direct een onderzoek en meld de signalen bij het hennepteam van de politie.
 • Zorg voor een regelmatige controle van het pand.

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.