Ondernemers en letselschade: hoe zat dat ook alweer?

In een eerdere OF heb ik het onderwerp letselschade al eens besproken en omdat het een belangrijk onderwerp is wijs ik er nog eens op. Stel dat u als ondernemer een letsel hebt opgelopen en uw werk niet meer kunt uitvoeren.

In een dergelijk geval is het zaak om zo spoedig mogelijk na het incident een deskundige in te schakelen, zodat de schade verhaald kan worden en de continuïteit van uw onderneming geborgd blijft. Nu denkt u wellicht ‘ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), maar dan nog lijdt u in veel gevallen schade. Bijvoorbeeld, omdat er sprake is van een wachttijd of een slechts een gedeeltelijke vergoeding van uw inkomsten.

De letselschade bij een zelfstandig ondernemer is lastiger te begroten dan bij een slachtoffer in loondienst. Zo kan bij de ondernemer niet worden teruggevallen op een loonstrook en een redelijk voorspelbaar inkomen. Om de schade te kunnen begroten moet een analyse worden gemaakt van de winst- en verliesrekening van de ondernemer. Daaruit kan opgemaakt worden wat het bruto-inkomen van de ondernemer was voor het ongeval. De gederfde inkomsten van een zelfstandig ondernemer kunnen inzichtelijk gemaakt worden door een vergelijking te maken tussen het inkomen in de hypothetische situatie zonder ongeval, en het feitelijke inkomen na het ongeval.  Daarbij wordt gekeken naar het salaris en het pensioen van de ondernemer, maar wordt ook rekening gehouden met een financieel voordeel uit het bezit van aandelen. Van belang is eveneens, dat gekeken wordt naar de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de onderneming.  Bij een ondernemer die al een aantal jaren onderneemt, kunnen deze cijfers iets zeggen over het inkomen zonder ongeval. Dit wordt moeilijker als de ondernemer recent gestart is met de onderneming.

Bedrijfseconomische analyse

Bij de berekening van letselschade van een zelfstandig ondernemer is vaak nog een nader onderzoek naar het verlies aan arbeidsvermogen nodig. Een bedrijfseconoom kan ingeschakeld worden om een bedrijfseconomische analyse uit te voeren. Die kan iets zeggen over de winstgevendheid van uw onderneming voor ongeval. Maar ook over de markt waarin de ondernemer onderneemt. Is deze markt sinds het ongeval gekrompen of juist gegroeid? Hiervoor kan gekeken worden naar de cijfers van het CBS en de branchestatistieken zoals die door diverse (branche)organisaties worden gepubliceerd.

Overige letselschade

Naast uw schade door het verlies aan inkomen, kunnen er nog andere materiële schadeposten zijn, zoals kosten voor huishoudelijke hulp, omdat u de taken in het huishouden niet meer (volledig) kunt uitvoeren, kosten voor het klussen in en om het huis (zelfwerkzaamheid), reiskosten en medische kosten. De advocaatkosten en andere kosten die u maakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en de schade komen eveneens voor rekening van de aansprakelijke partij. Tenslotte heeft u recht op een vergoeding van de pijn en het verdriet dat u lijdt, het zogenaamde smartengeld.

Omdat er bij de afwikkeling van letselschade van een ondernemer het nodig komt kijken, is het zaak om u goed te laten adviseren door een ervaren letselschadeadvocaat. Mr. Jacqueline Brouwer is advocaat in Bolsward en kan u kosteloos ondersteuning bieden bij het zo goed mogelijk afhandelen van een incident.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.