Thuiswerken, hoe houden we het leuk en gezellig?

Dus: hoe houd je het thuiswerken voor je medewerkers leuk en gezellig? Wat mag ik als werkgever wel van mijn personeel vragen en wat niet. En waar ben ik als werkgever toe verplicht als het op thuiswerken aankomt?

 

Als medewerker moet je ook thuis je werk kunnen doen op de manier waarop je dat normaal gesproken gewend bent. Als werkgever moet je niet alleen zorgen voor een gezonde en veilige werkplek, maar deze ook aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen en redelijke wensen van de medewerkers thuis. De werkgever mag er bijvoorbeeld niet zomaar van uitgaan dat zijn medewerkers voor hun thuiswerk gebruik maken van hun eigen computer, laptop of desktop. Deze zijn namelijk privébezit en daar heb je als werkgever niets over te zeggen. Een laptop van het werk kan hierbij soelaas bieden, vooral als er bijvoorbeeld met privacygevoelige informatie wordt gewerkt of gebruik wordt gemaakt van bepaalde softwareprogramma’s. Ook als een goede bureaustoel of een goed toetsenbord thuis ontbreekt, zal de werkgever deze voorzieningen aan zijn medewerkers ter beschikking moeten stellen. Het recht op gratis koffie en/of wc-papier heeft de thuiswerker niet. Dit geldt net zo goed voor de lekkere traktaties van collega’s die de thuiswerker misloopt. Hierop kan de medewerker geen aanspraak maken, maar met het toesturen van een thuiswerkpakket met zoete lekkernijen kan de werkgever natuurlijk wel een gebaar maken, waardoor het thuiswerken een stuk leuker wordt.

 

In veel gevallen zal het aanpassen van de thuiswerkplek maatwerk zijn. Hierbij valt te denken aan het werken op uren buiten de gebruikelijke kantoortijden, het gebruik maken van externe locaties, zoals individuele ruimtes in bijvoorbeeld bibliotheken, en natuurlijk het toepassen van digitale hulpmiddelen, zoals Zoom, Microsoft Teams, Skype en andere moderne communicatiemiddelen. Voor het leveren van maatwerk is het van belang dat je hierover met elkaar in gesprek blijft. Niet alleen aan het begin van een de (nieuwe) lockdown maar ook daarna.

 

Als werkgever mag je de thuiswerkplek controleren, je moet tenslotte kunnen vaststellen of jouw medewerkers thuis verantwoord kunnen werken. Het fysiek bij de medewerker langskomen zal in veel gevallen veel te omslachtig zijn, maar je kunt je medewerker natuurlijk wel vragen een foto of kort filmpje te maken van hun thuiswerkplek. Daarnaast is de medewerker tijdens het thuiswerken verantwoordelijk voor een heldere communicatie met zijn leidinggevende en collega’s. Zo mag je afspraken maken over de werktijden en wanneer jouw medewerker via mobiele telefoon, WhatsApp en of e-mail bereikbaar is. Ook zal de medewerker zich moeten houden aan het privacy beleid van de onderneming, zoals bijvoorbeeld in het geval van een datalek.

 

Het is daarom aan te bevelen om bij structureel thuiswerken een thuiswerkovereenkomst op te stellen. Brouwer Advocatuur kan u voorzien van een dergelijke overeenkomst, waarbij het uiteraard mogelijk is maatwerk te leveren.

 

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.