Transitievergoeding oudere werknemer spectaculair omlaag

Bent u van plan om binnenkort afscheid te nemen van één of meer medewerkers die de 50 jaar zijn gepasseerd en die al 10 jaar of langer in dienst zijn? Zo ja, dan kan het goedkoper zijn om nog even af te wachten en niet eerder dan volgend jaar afscheid te nemen. Aan de tijdelijke compensatieregeling voor oudere medewerkers komt namelijk in 2020 een einde. Als werkgever kun je hiermee je voordeel doen.

 

De transitievergoeding heeft tot doel de medewerker te compenseren voor ontslag en de transitie naar een nieuwe baan te vergemakkelijken. Met de introductie van de transitievergoeding is er destijds voor gekozen om de groep van oudere medewerkers tijdelijk extra te compenseren vanwege hun slechtere arbeidsmarktpositie. Aan deze tijdelijke extra compensatie komt volgende jaar definitief een einde. Hierdoor wordt het ontslag van oudere medewerkers in 2020 voor de grote werkgever een stuk goedkoper.

 

De huidige wet bevat een tijdelijke regeling voor medewerkers die ten tijde van hun ontslag 50 jaar of ouder en tenminste 10 jaar in dienst van de werkgever zijn. Voor hen geldt nu nog een verhoogde transitievergoeding. Alleen dit jaar krijgen zij nog voor elke periode van 6 maanden na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar een half maandsalaris. Een voorwaarde is wel dat de werkgever 25 of meer medewerkers heeft. De opbouw van de transitievergoeding voor deze medewerkers vindt hierdoor sneller plaats, maar de maximumvergoeding van € 81.000,-(of een jaarsalaris als dat hoger is) blijft hierbij wel in stand.

 

Per 1 januari 2020 komt de verzwaarde transitievergoeding voor oudere medewerkers te vervallen, waardoor oudere medewerkers vanaf volgend jaar geen bijzondere uitgangspositie meer hebben. Bovendien zal per 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans van toepassing zijn die leidt tot aanpassingen in de transitievergoeding.

 

Uit onderstaand rekenvoorbeeld volgt dat hierdoor het ontslag van oudere medewerkers vanaf volgend jaar veel goedkoper voor de werkgever (met tenminste 25 medewerkers) kan uitvallen.

 

Rekenvoorbeeld

Een medewerker van 55 jaar oud die inmiddels 18 jaar in dienst is tegen een salaris van 3.700,– bruto plus vakantietoeslag krijgt bij zijn ontslag per 1 november 2019 volgens de huidige regelgeving (tot en met december 2019) nog een transitievergoeding van € 40.293,– bruto. Vanaf januari 2020 bedraagt de transitievergoeding 24.309 bruto. De werkgever betaalt dus bijna € 16.000,– minder. In de meeste gevallen gaat het al snel om vele (tien)duizenden euro’s. Het verschil loopt verder op naarmate de medewerker nog langer in dienst is of meer verdient.

 

Brouwer Advocatuur denkt natuurlijk graag met u mee en zijn graag bereid om samen met u te bezien of het in uw specifieke geval – veel – goedkoper uitpakt.

Heeft u vragen over de nieuwe regels over ontslag en de ontslagvergoeding die volgend jaar gaan gelden, of wilt u meer informatie over de op handen zijnde nieuwe wetgeving, dan staan wij u graag te woord.

 

Mr. Jacqueline Brouwer

 

Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.