Veel clubs lopen risico op claims

Friesland heeft een rijk verenigingsleven. Denk aan sport, muziek, toneel. Maar uiteraard zijn er ook nog tal van andere stichtingen en verenigingen, waarbinnen mensen samen iets doen. En waar bestuurders veel tijd in steken. Goed om te weten: wanneer er zaken fout gaan kúnnen deze bestuurders aansprakelijk worden gesteld.

 

Wie is aansprakelijk?

Een stichting of vereniging is een rechtspersoon. Zij draagt zelfstandig rechten en verplichtingen. Als een stichting of vereniging aansprakelijk wordt gesteld, is in beginsel alleen de rechtspersoon aansprakelijk. Dit geldt eveneens in geval van een faillissement. Dan gaat alleen de rechtspersoon failliet en niet haar bestuurders.

 

Aansprakelijkheid bestuurders

Bestuurders van een stichting of vereniging zijn in beginsel niet aansprakelijk voor gedragingen van de stichting of vereniging. Slechts indien er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, kunnen de bestuurders naast de rechtspersoon ook aansprakelijk zijn. Hiervan kan sprake zijn als de bestuurders bijvoorbeeld de uit de statuten voortvloeiende verplichtingen niet zijn nagekomen of wanneer zij bewust hebben aangestuurd op een faillissement.

 

In toenemende mate komt het voor dat bestuurders van een rechtspersoon aansprakelijk gesteld worden. Bij een stichting of vereniging in de non-profit sector is de op de bestuurders liggende bewijslast om aan te tonen dat geen sprake is van onbehoorlijk bestuur minder zwaar dan bij vennootschappen met een winstoogmerk. Dit geldt voornamelijk als een bestuur wordt gevormd door vrijwilligers.

 

Aansprakelijkheid en letselschade

In onze letselschadepraktijk zien we steeds vaker dat bestuurders van een vereniging of stichting die werken met vrijwilligers hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld als er iets met deze vrijwilligers gebeurt.

 

Daarbij constateren wij dat veel verenigingen en stichtingen voor een dergelijke aansprakelijkheid helemaal niet verzekerd zijn. Dat kan in extreme gevallen betekenen dat een bestuurder van een vereniging of stichting zijn of haar privégelden dient aan te wenden om een claim op de vereniging of stichting te voldoen. In een kwestie die enkele jaren speelde bij het Gerechtshof te Arnhem werd geoordeeld dat een vrijwilligster van een dierenasiel, die gewond raakte tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden, werd aangemerkt als werkneemster. En daardoor komt zo’n voorval in een heel ander juridisch daglicht te staan. Als werkgever zijn de verantwoordelijkheden namelijk aanzienlijk zwaarder.

 

De clubbestuurders moeten op zo’n moment kunnen aantonen dat zij alles in het werk hebben gesteld om een veilige “werk”situatie te creëren. Bij een onderneming wordt streng toezicht gehouden op naleving van de veiligheidsregels. Bij een vereniging en stichting is hier geen sprake van. Voormelde uitspraak kan grote gevolgen hebben voor veel bestuurders van verschillende clubs. Stel je voor dat een vrijwilliger tijdens het klussen voor de club van een steiger valt en een dwarsleasie oploopt. De schade kan in dat geval oplopen tot een miljoen euro. 

 

Wij raden u dan ook dringend aan om na te gaan of de aansprakelijkheidsverzekering dit werkgeversrisico dekt. Met een geringe aanpassing in de aansprakelijkheidsverzekering kan dit gerealiseerd worden en kunnen de bestuurders van uw club zich met een gerust hart richten op hun bestuurstaken.

Bij de letselschade binnen uw onderneming, stichting of vereniging is het belangrijk om bijgestaan te worden door een ervaren aansprakelijkheidsrecht en letselschadeadvocaat. Mr. Jacqueline Brouwer is u graag van dienst en kan u vrijblijvend adviseren over uw mogelijkheden.

 

Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur is gevestigd in Bolsward.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.