Vertegenwoordigingsbevoegdheden bij ondernemingen: Deel II

De maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen: de maten. De maten brengen arbeid, geld en/of goederen in. Vrije-beroepsbeoefenaren zoals artsen, advocaten en accountants werken vaak in een maatschap. In een maatschapsovereenkomst leggen de maten hun onderlinge verplichtingen en regels vast.

In de maatschap is voor bevoegde vertegenwoordiging door een van de maten een volmacht van de overige maten vereist. De contractspartij die wil weten of de namens de maatschap handelende maat daartoe bevoegd is, dient de volmacht te raadplegen. Dit geldt eveneens voor de omvang van die bevoegdheid. Derden kunnen hiervoor het Handelsregister van de Kamer van Koophandel raadplegen. Als een volmacht niet het Handelsregister blijkt, luidt het advies om die volmacht op papier op te vragen. Samen zijn de maten bevoegd om namens de maatschap te handelen en iedere maat is voor een gelijk deel aansprakelijk voor een schuld van de maatschap.

 

De VOF

Een VOF is een openbare maatschap die een bedrijf uitoefent. Ook de oprichters van de VOF leggen hun verplichtingen vast in een vennootschapscontract. Bij de VOF wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privévermogens van de vennoten. Het vennootschapsvermogen bestaat uit het bijeengebrachte vermogen bij de oprichting van de VOF: de inbreng. Het vennootschapsvermogen is afgescheiden van de privévermogens. Zo kunnen privéschuldeisers van de vennoten zich niet verhalen op het vennootschapsvermogen. Zakelijke schuldeisers kunnen hun vorderingen verhalen op zowel het vennootschappelijk vermogen, als op het privévermogen van de vennoten. Iedere vennoot is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van alle vennootschapsschulden. In een VOF is in beginsel iedere vennoot bevoegd om namens de VOF te handelen. Deze bevoegdheid kan naar inhoud en naar omvang beperkt zijn in het vennootschapscontract.

 

Vertegenwoordiging

De onbevoegdheid van een maat/vennoot voor het verrichten van een bepaalde rechtshandeling kan alleen aan derden tegengeworpen worden, indien dit bij die derde bekend was of had kunnen zijn. De handelsbeperkingen kunnen eenvoudig ingeschreven worden in Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Als een overeenkomst wordt ondertekend door een vennoot die daartoe niet bevoegd is, is de vennootschap dan desondanks gebonden aan die overeenkomst? Er is geen gebondenheid voor de niet-geldig vertegenwoordigde partij, tenzij er sprake is van een schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid waar de andere contractpartij op heeft vertrouwd en die toegerekend kan worden aan de partij die niet rechtsgeldig vertegenwoordigd was.

 

Of daarvan sprake is, hangt af van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. Bij dit soort feiten en omstandigheden kun je denken aan de functieomschrijving van de onbevoegd vertegenwoordiger en de titel op een visitekaartje. De schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan berusten op feiten en omstandigheden die zich hebben voorgedaan voor de totstandkoming van de betreffende rechtshandeling, maar ook op omstandigheden die zich nadien hebben voorgedaan.

 

Conclusie

Bij het sluiten van overeenkomsten met een maatschap op VOF is het van belang om te achterhalen wie binnen een vennootschap vertegenwoordigingsbevoegd is. Hiertoe kan het Handelsregister uitkomst bieden. Komt u er niet uit of twijfelt u, dan is het verstandig een advocaat te raadplegen. Brouwer Advocatuur kan u hierin adviseren, evenals bij conflictensituaties over de vertegenwoordigingsbevoegdheid binnen een vennootschap. Mr. Jacqueline Brouwer is u graag van dienst en kan u vrijblijvend adviseren over uw mogelijkheden.

Delen via

Jacqueline Brouwer

Brouwer Advocatuur

Advocaat
Mr. Jacqueline Brouwer van Brouwer Advocatuur, werkt vanuit een fraai hoekpand in de binnenstad van Bolsward. Zij staat ondernemers bij op allerlei juridische gebieden. Voor vragen aan Jacqueline  kunt u contact zoeken via 0515-209001 of mail Jacqueline. De colums van Jacqueline worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via haar eigen Specialisten pagina.