Huisvesting als communicatiemiddel

Het kantoor als ultieme uiting van de identiteit van de organisatie. Veel grote techbedrijven buitelen over elkaar om de leukste, hipste en meest inspirerende werkomgeving aan te bieden in de ‘war on talent’. Hierbij worden barista’s, slaapruimtes en gamerooms ingezet om het talent toch vooral een positieve keuze te laten maken.

Wat mij betreft schiet dit vaak het doel voorbij. Echter. Het kantoor, de omgeving en de inrichting van het kantoor zijn wel een weergave van de cultuur, het DNA, van een organisatie. Een net huis met een doordachte inrichting kan meer aanspreken dan een kantoor waarin de inrichting verouderd, de vloerbedekking sleets is en het behang scheurt en de verf van de muren bladdert. Het kan voor een kandidaat collega net de doorslag geven om voor een organisatie te kiezen.

Waar gewerkt wordt, wordt rommel gemaakt, dat is nu eenmaal zo. Herkenbaar. Prima ook. Een werkomgeving wordt op moment X aangeschaft en dat doe je voor meerdere jaren, soms voor een periode van meer dan 10 jaar. In organisaties waar het geld tegen de plinten klotst is meer budget beschikbaar om op hypes te reageren en vaker dan gemiddeld de werkomgeving te vernieuwen.

Wanneer het budget beperkt is, is het juist verstandig de hypes te negeren en de trends te volgen. Investeringen in meubilair worden over het algemeen in 15 jaar afgeschreven. Dan wil je wel even nadenken over wat je aanschaft. En wat je aanschaft moet passen in hoe je beweegt als organisatie: wat is het bestaansrecht, de missie, visie, strategie voor de lange termijn en hoe kan huisvesting, als een middel, deze strategie ondersteunen.

Van belang is te kijken naar een prognose van het personeelsverloop; wie werken er nu en hoe zal de in- en uitstroom verlopen. Wat is de invloed van technologie, verdergaande digitalisering en AI op het werk? HRM, ICT en bedrijfsvoering zullen input moeten leveren om een beetje basis onder een nieuw werkplekconcept te kunnen leggen.

En hiermee kan een huisvestingsadviseur aan het werk gezet worden om de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens om te zetten in een huisvestingsadvies. Ingebed in de strategie van de organisatie. Huisvesting faciliteert hiermee gewenste veranderprocessen, is een weergave van de identiteit van de organisatie en wordt een positief onderdeel in de werving van nieuwe medewerkers.

Delen via

Jon van Weperen

JON Projectmanagement

Projectmanagement
Jon van Weperen is van JON Projectmanagement. Het bedrijf ondersteunt al meer dan 10 jaar organisaties bij vraagstukken op gebied van facility management en huisvesting.