Als ik overlijd moet mijn zoon mij opvolgen, maar hij is nu nog te piep: Wat te doen?

Tja, er is één ding zeker in het leven, maar wanneer, dat weten we gelukkig niet. Als jouw gedoodverfde bedrijfsopvolger al in de startblokken staat maar nog wat teveel wilde haren heeft als jouw moment daar is, wat kan je dan doen om hem, en daarmee jouw bedrijf, te beschermen?

De dagelijkse dingen kan hij al prima regelen, maar voor het echte ondernemerschap heeft hij nog enige begeleiding nodig. Al die wilde plannen van hem, dat moet nog maar even niet of daarvoor is juist overleg nodig met een deskundige. Denk daarbij aan een coachende oud-ondernemer, de accountant, moeder, een kundig familielid of zelfs de notaris als klankbord.

Legaat?

Wil je je zoon bij voorrang op de andere kinderen het recht geven om jou in het bedrijf op te volgen, dan zou je hem het bedrijf bij testament kunnen legateren al dan niet tegen een bepaalde tegenprestatie. De fiscale bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is er gelukkig nog. Op Prinsjesdag is deze aantrekkelijke fiscale maatregel gelukkig nog niet wegbezuinigd. Hiervan kan zoonlief dankbaar gebruik maken. Dat in vaders testament ook rekening gehouden moet worden met eventuele toepassing van de BOR staat buiten kijf.

En hoe verder: certificering?

Als er sprake is van een BV zouden de aandelen in het bedrijf waarin de opvolging speelt alvast gecertificeerd kunnen worden, door er een Stichting Administratiekantoor (STAK) tussen te schuiven. Het bestuur oefent dan het stemrecht uit op de aandelen als aandeelhouder en kan sturing aan de bestuurder (je zoon) geven door voor ingrijpende besluiten haar goedkeuring te verlangen. Van belang is om deze goedkeuringsregelingen ook in de statuten van je BV op te nemen. Aan jouw zoon kunnen dan de certificaten van de aandelen gelegateerd worden (waarop de winst wordt uitgekeerd als de STAK dat goed vindt). Bestuurder ben jij eerst zelf natuurlijk en daarna het door jou in de STAK aangegeven opvolgend bestuur.

En wat nog meer: bewind?

Het is ook mogelijk om hetgeen je zoon van jouw bedrijf erft onder bewind te stellen van een bewindvoerder. Dat kan een deskundige zijn die je bij testament als zodanig benoemt. Je kunt de bewindvoerder in je testament beperkte of ruime bevoegdheden geven. Hoe ver wil jij het ondernemerschap van jouw zoon dichtgetimmerd hebben? Moet jouw zoon het bedrijf of onderdelen daarvan vrij mogen verkopen of is voorafgaande goedkeuring van de bewindvoerder nodig?

Ferrari-syndroom

En hoe zit het als je kind ineens wat wij noemen “het Ferrari-syndroom” krijgt en domme uitgaven doet? Kunnen zijn privé-schuldeisers dan het verkregen bedrijfsvermogen dat onder bewind is gesteld uitwinnen? De wet bepaalt dat de uitwinbaarheid van het bedrijfsvermogen voor deze schuldeisers flink beperkt kan worden zolang het bewind duurt. Van belang is wel dat het bewind in de desbetreffende openbare registers (zoals kadaster en Kamer van Koophandel) wordt ingeschreven.

Let wel: je zoon kan vijf jaar na jouw overlijden naar de rechter stappen en het bewind eraf halen. De rechter zal dan beslissen wat in het belang van jouw zoon en daarmee in het belang van de voortgang van het bedrijf is.

Wilt u hierover nader klankborden, neem gerust contact met ons op: info@rientjesnotariaat.nl of 0515-435600.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.