Ben jij een UBO-tje?

Per 27 september 2020 heeft Vadertje Staat het UBO-register geïntroduceerd. Dit ter uitvoering van Europese wetgeving in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. Denk hierbij aan witwaspraktijken of fraude.

UBO betekent: "ultimate beneficial owner". Het gaat erom dat duidelijk wordt wie uiteindelijk belanghebbende is bij een bedrijf of organisatie. Voor alle BV's, NV's, stichtingen, verenigingen met een bedrijf, coöperaties, firma's, maatschappen, cv's, rederijen en zelfs kerken geldt dat de UBO daarvan zijn gegevens vanaf 27 september 2020 moet registreren in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. De verplichting geldt niet voor eenmanszaken en rechtspersonen zoals gemeenten en waterschappen.

De vraag is: wie is eigenlijk de UBO? Wel, je bent een UBO als je in de organisatie of het bedrijf:

  • meer dan 25% zeggenschap hebt en/of
  • meer dan 25% economisch belang hebt

Is er niemand als zodanig aan te wijzen, dan zal degene die als leidinggevende kan worden aangemerkt (de pseudo-UBO) zich moeten opgeven. Wat opgegeven moet worden zijn je personalia en de omvang van het economische belang dat je in het bedrijf of de organisatie hebt.

Boete of gevangenisstraf

Het is sterk aan te raden om de wet serieus te nemen. Als de UBO zich niet inschrijft of er worden opzettelijk onjuiste of onvolledige gegevens ingeschreven, is dit een economisch delict waarop een maximale boete staat van € 21.750 of een gevangenisstraf van maximaal 2 jaar.  Is er geen sprake van opzet, dan riskeert men tenminste een lagere straf of een soortgelijke boete.

De Kamer van Koophandel zal de bedrijven die vóór 27 september 2020 bestonden eerst aanschrijven om te controleren of de ingeschreven UBO klopt of dat de UBO nog moet worden opgegeven. Daarna dient de (nieuwe) UBO zichzelf te registreren.

Geduld met de notaris

Voor de notaris komt er weer een extra taak bij, mede vanwege de poortwachtersfunctie die de overheid ons en andere WWFT-instellingen -terecht – heeft opgedragen. Bij ondermeer wijziging van de bedrijfsstructuur of het oprichten van BV's en nog vele andere zaken die je wilt vastleggen bij de notaris zullen wij jou als ondernemer het hemd van het lijf moeten vragen.
We zullen je moeten vragen naar allerlei bewijsstukken waaruit kan blijken wie werkelijk de "touwtjes in handen heeft". Dat hoeft niet altijd de directeur te zijn. Het zoeken naar de juiste UBO-kwalificatie is niet altijd simpel en vergt tijd en brengt daardoor helaas extra kosten met zich mee.

We zullen per dossier een uittreksel uit het UBO-register op moeten vragen. De wet verlangt daarbij van ons dat we onderzoeken of de registratie klopt. Is dat niet zo, dan moeten we hiervan een terugmelding doen aan de Kamer van Koophandel. Voeren wij onze taak niet goed uit, dan hangt ons ook een boete of gevangenisstraf als hiervoor vermeld boven het hoofd!

Nu regelt het notariaat over het algemeen al de eerste inschrijvingen van rechtspersonen of van vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Daarbij zal ook de eerste inschrijving van de UBO gaan horen.

En de privacy dan?

Er is veel kritiek op het UBO-register, vanwege de inbreuk op de privacy van de UBO. Veel ondernemers hebben juist bepaalde constructies in het leven geroepen zodat minder snel te achterhalen valt hoe de financiële verhoudingen binnen de organisatie eruitzien. Dit om inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en risico's als chantage en geweld te voorkomen. Afscherming van de gegevens is maar zeer beperkt mogelijk. Over ongeveer 1 jaar en 4 maanden zal er een impact-evaluatie van het UBO-register plaatsvinden. Ik ben benieuwd.

Meer weten of als UBO-hulp nodig? Bel ons gerust: 0515-435600.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.