De ondernemer en alimentatie anno 2020

In Ondernemend Friesland publiceren diverse columnisten over hun vakgebied. Dat doen ze allemaal op geheel eigen wijze. In deze editie: mr. Karin Rientjes, notaris-(scheidings)mediator in Sneek. Onderwerp: De ondernemer en alimentatie anno 2020.

Scheiden is ingrijpend. De onderneming moet door en jij en je gezin ook. Hoe zal het financieel gaan? Er is nieuwe alimentatiewetgeving dit jaar. Is er ook specifiek voor de ondernemer iets nieuws? Nee, niet anders dan voor de niet-ondernemer.

Tja, de relatie heeft veel te lijden gehad onder de vele uren die je als ondernemer draaide. Het was vaak knokken tegen de disbalans tussen het gezinsleven en het ondernemerschap. Jullie hebben het daardoor wel financieel goed gehad. Een en ander heeft wel gevolgen voor de te betalen alimentatie. Voor de kinderalimentatie is de wet ongewijzigd gebleven. Hoofregel: de duur van de partneralimentatie is beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Eindigt een huwelijk na 11 jaar, dan duurt de partneralimentatieplicht in beginsel 5 jaar. Eindigt het huwelijk na 6 jaar, dan is de duur 3 jaar. Over de uitzonderingen op de hoofdregel kan de lezer altijd even contact opnemen met mij.

Onderneming moet dóór

Het is niet altijd duidelijk wat de draagkracht van een ondernemer is, omdat de winsten van het bedrijf in de regel niet gelijk zijn. Daarom wordt gekeken naar verdiensten in het verleden en de verwachtingen voor de toekomst. Denk daarbij onder andere aan jaarstukken, belastingaangiften en prognoses. Voor een stabiele voortzetting van de onderneming, dient er tevens op gelet te worden dat niet meer winst uit het bedrijf gehaald wordt dan mogelijk is. Voor het levensonderhoud van alle betrokkenen is het immers van belang dat de onderneming door kan gaan.
Op de balans van de BV zie je soms de post "rekening-courant directie" staan. Dit geeft doorgaans het bedrag weer dat de DGA voor privé uitgaven heeft geleend van de BV. Ook van dit geld heeft het gezin geprofiteerd. Met dit bedrag wordt rekening gehouden bij het bepalen van de behoefte aan alimentatie. Dat wil niet zeggen dat van jou als DGA gevergd kan worden dat je je bij de BV in de schulden moet blijven steken om een hogere alimentatie te kunnen betalen.

Zwart geld

Soms laat een ondernemer zich uitbetalen buiten de boeken om, zodat er geen belasting over wordt afgerekend. Wat moet de alimentatiegerechtigde hiermee?

Als deze kan aantonen dat hierdoor meer uitgegeven werd dan er binnenkwam, dan zal ook dit zwarte geld meegenomen worden bij het berekenen van de behoefte van het gezin en de verschuldigde alimentatie. Maar ook hier geldt: je kunt niet van de ondernemer verwachten dat hij zwart geld blijft verdienen om een hogere alimentatie te kunnen voldoen.

mr. Karin Rientjes, notaris-(scheidings)mediator in Sneek

www.rientjesnotariaat.nl

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.