De ondernemer en zijn bedrijfspand in 2023

Bij het schrijven van deze column was Prinsjesdag 2022 net achter de rug. Er komt heel wat op je af als ondernemer in 2023. Het maakt het ondernemen boeiend, maar soms wel lastig. Ook ik als ondernemer ervaar dat zo. In deze rubriek wil ik één punt uit de Prinsjesdagplannen en nog een ander punt betreffende jouw bedrijfspand die van belang kunnen zijn voor 2023 onder de aandacht brengen.

De overdrachtsbelasting: jeetje 10,4%!

De overdrachtsbelasting was ooit 6%, is nu 8% en gaat – als dit wet gaat worden – naar 10,4%!  Ben jij voornemens het bedrijfspand dat je huurt te kopen, zorg dan dat de eigendomsoverdracht nog dit kalenderjaar plaatsvindt, zodanig dat de leveringsakte uiterlijk op 29 december a.s. is getekend. Dit geldt ook voor de levering van extra terrein gelegen naast je bedrijf en natuurlijk voor ander aan te kopen bedrijfsvastgoed. Daarnaast geldt dit ook voor de overname van aandelen in een zogenaamde onroerend goed B.V. of voor de overname van een gedeelte van het vastgoed van jouw vennoot.

Is het aan te kopen bedrijfsvastgoed nog ongebruikt bouwterrein dan is BTW over de koopprijs verschuldigd. Deze belasting kun je als ondernemer meestal weer in vooraftrek brengen. Koop je het vastgoed van een ondernemer die het al meer dan twee jaar gebruikt dan kan je te maken krijgen met én omzetbelasting én overdrachtsbelasting. Laat je hierin goed voorlichten door de notaris.

Voor de bedrijfswoning die als jouw hoofdverblijf dient, blijft de overdrachtsbelasting gelukkig 2% en ben je een jonge ondernemer, jonger dan 35 jaar, dan kan dit zelfs eenmalig 0% zijn. Let op: het 2%, respectievelijk 0% tarief geldt alleen voor het woongedeelte van het bedrijfspand!

Energielabel C voor kantoren! Moet ik mijn kantoor uit?

Met ingang van 1 januari 2023 moet jouw kantoorpand tenminste een energielabel C hebben. Heeft het kantoor dit niet, dan kan de toezichthoudende instelling, meestal de gemeente, verbieden dat het kantoor nog langer als kantoor wordt gebruikt. De eigenaar van het kantoor is verplicht ervoor te zorgen dat het kantoor aan de C-labelverplichting voldoet.

Wanneer heb je voor jou kantoor geen C-label nodig? Het antwoord hierop staat duidelijk omschreven op de website van de overheid. Zie rvo.nl.

Ik noem een paar situaties: de gebruiksoppervlakte van de kantoorfunctie inclusief nevenfuncties zoals het archief, de fietsenstalling of het bedrijfsrestaurant is kleiner dan 100 m2.
De kantoorfunctie kan op haar beurt natuurlijk ook een nevenfunctie zijn van een andere gebruiksfunctie zoals de kantoren van een school, ziekenhuis, winkel of industriehal. Voor die kantoren is het C-label niet verplicht.

Ook kantoren in erkende monumentgebouwen behoeven geen C-label. Voor mijn kantoor – dat deel uitmaakt van een gemeentelijk monument – heb ik het A-label kunnen realiseren bij de benodigde grondige verbouw van het pand. Dat een dergelijke operatie nogal kosten met zich meebrengt erkent de overheid ook. Daarom vervalt gek genoeg de verplichting, als je de benodigde investeringen voor verkrijging van een C-label niet binnen 10 jaren kan terugverdienen.

Karin Rientjes
Notaris en mediator te Sneek

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.