Eigenlijk zijn wij als ondernemer erg kwetsbaar en afhankelijk….

Vooral van onze software. Je merkt dit pas als de computers het niet meer doen zoals laatst bij mij op kantoor  waar mijn tien medewerkers een ochtend lang niet meer actief bezig konden zijn. Gelukkig lag dit niet aan de soft- of hardware, maar aan het internet. De oplossing hiervoor was een extra lijn laten installeren via een andere kabelexploitant. Toch gaf mij deze situatie wel te denken. Wat nu als er echt iets mis zou zijn met de software? Wat doe je als er iets gebeurt met het bedrijf dat de software levert? Wat, als dit wordt overgenomen en deze zijn verplichtingen niet meer nakomt? Stel, dat de softwareleverancier failliet gaat?

Vleugellamme licentienemer

Doorgaans heb je een licentierecht op de software gekregen. Wanneer er echter iets met de softwareleverancier gebeurt, dan bestaat de kans dat je geen gebruik meer kunt maken van de software, want je bent niet de eigenaar! Dit kan tot gevolg hebben dat je geen producten of diensten meer kan leveren waardoor je je bedrijf wel kunt opdoeken. Dit is allemaal extra wrang als je bijvoorbeeld zelf ook nog hebt meegeholpen aan de ontwikkeling van die software. De vraag is dan of je wel goede afspraken hebt gemaakt over de eigendom. Heb je je softwareleverancier wel eens gevraagd of bij zijn faillissement voor jou wel een betrouwbaar back-upsysteem aanwezig is? En: kan de zogenaamde broncode van jouw software dan weer door anderen voor jou toegankelijk gemaakt worden zodat je toch je werk kunt voortzetten? Veel ondernemers realiseren zich dit niet.

Hackers

Nog vervelender is het als je eenmaal de broncode hebt weten te bemachtigen en deze doet je computer op slot of je wordt gehackt. Vrijgave van de software krijg je pas als je de afperser hebt betaald, maar hoe vaak zal je deze nog moeten blijven betalen….

De IT-notaris

Bekend is dat het notariaat als een van de eerste beroepsgroepen de typemachine vaarwel zei en de automatisering omarmde. In deze digitale maatschappij zal de notaris ook een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Al sinds de Napoleontische tijd beperkt de notaris risico’s en stelt hij het bezit veilig. Denk maar aan de zekerheid die je hebt dat je echt eigenaar bent geworden van jouw woning. In veel landen is dit niet vanzelfsprekend. Aan die zekerheid gaat een proces vooraf van meer dan tien uur werk dat eindigt met de digitale inschrijving van de eigendom bij het kadaster. Maar in onze informatiemaatschappij ontstaan, naast wat wij al bezitten, nieuwe bezittingen zoals intellectueel eigendom, websites, domeinnamen en bedrijfskritische software die je graag veilig wilt stellen.

Met de stick naar de notaris?

Via wat genoemd wordt “Escrow” kun je met je softwareleverancier afspreken dat de auteursrechten van de broncode van de software op een USB-stick of een DVD worden gedeponeerd bij een IT-notaris. In een contract wordt afgesproken wanneer de notaris de broncode mag vrijgeven aan jou. De IT-notaris toetst samen met deskundigen of de auteursrechten wel eigendom van de softwareleverancier zijn en of de sleutel om de software aan te kunnen passen en opnieuw te installeren aanwezig is. Ook laat de IT-notaris via een netwerk van specialisten controleren dat er geen vreemde “hack-achtige” regels zijn opgenomen in de broncode waardoor je systeem alsnog op slot komt te zitten. De IT-notaris kan ervoor zorgen dat geen schijnzekerheid wordt geboden en dat je maximale zekerheid hebt om je bedrijf draaiende te houden.

Notaris, hoe zo stoffig en ouderwets….

Wilt u in contact komen met Karin Rientjes of ook haar andere columns lezen? Kijk dan op Karin haar eigen OF specialistenforum.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.