Firmant geworden in een bestaande VOF? Pas op voor oude schulden

De economie trekt aan, het bedrijf kan worden uitgebreid. Samenwerken kan dan net tot een sneller resultaat leiden dan wanneer je je bedrijf alleen uitoefent of opstart. Mogelijk is het zelfs aantrekkelijk om de krachten te bundelen door de eenmanszaak in te brengen in een bestaand bedrijf dat als vennootschap onder firma (vof) wordt gedreven.

Niet leuk
De vraag bij toetreding van een vennoot tot zo'n bestaande firma is of je als nieuwe vennoot ook aansprakelijk bent voor de reeds bestaande schulden van die vof. Lange tijd bestond hier onduidelijkheid over. De Hoge Raad heeft hier recent een uitspraak over gedaan en vastgesteld dat ook nieuwe vennoten aansprakelijk zijn voor bestaande schulden van de firma. Niet zo leuk dus.

Hoofdelijke aansprakelijkheid
De wet geeft aan dat iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk is voor de door de vof aangegane verplichtingen. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat een schuldeiser van het bedrijf iedere vennoot mag aanspreken voor het voldoen van zijn vordering tot deze geheel is voldaan. Als eerste zal de schuldeiser zich moeten verhalen op het firmavermogen. Kan daaruit niet zijn hele vordering worden voldaan, dan kan hij zich verhalen op het privé vermogen van de vennoten (bijvoorbeeld het huis).

Geen bewijs tijdstip ontstaan schulden
Schuldeisers hoeven volgens de Hoge Raad niet meer te bewijzen op welke datum zij een vordering op de firma hadden en wie van de vennoten zij tot betaling mogen aanspreken. Dit mag iedere vennoot zijn, ongeacht het tijdstip waarop de vordering is ontstaan. Dit ter bescherming van de schuldeisers.

Uit de firma stappen
Ook bij het verlaten van de firma blijf je hoofdelijk aansprakelijk voor de dan bestaande overeenkomsten en schulden (bijvoorbeeld de huurovereenkomst) van het bedrijf ondanks de met de voortzettende vennoten gemaakte afspraken!

Advies
Het advies voor de nieuwe vennoot is daarom: onderzoek voor je toetreding de schuldenpositie van de firma en vraag een zekerheidstelling daarvoor van de zittende vennoten. Het advies voor de vertrekkende vennoot is: zorg voor voldoende afdekking door de zittende vennoten van de schulden van de firma. Het advies voor zowel nieuwe vennoten als zittende vennoten dan wel vertrekkende vennoten die gehuwd zijn is:  maak op tijd goede huwelijksvoorwaarden!

Wilt u in contact komen met Karin Rientjes of ook haar andere columns lezen? Kijk dan op Karin haar eigen OF specialistenforum.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.