Hoe kan het dat die boef gewoon zijn gang kan gaan?

Tijdens het verzorgen van één van de masterclasses van de ondernemersvereniging HIS te Sneek in het najaar 2014 (geweldig om te doen overigens!) vroeg een ondernemer mij hoe het toch mogelijk was dat malafide bestuurders telkens maar weer hun gang kunnen gaan na het laten ploffen van een bedrijf. Zonder enig probleem kan er zo weer een BV-tje worden opgericht of een BV worden gekocht en kan de 'boef' vrijwel ongeschonden verder.

Continue toetsing van de integriteit van een BV, wist u dat?

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie toetst sedert 2011 gedurende de hele levensloop van een BV de integriteit van de BV, van de bestuurders en van het bestuurlijke netwerk. Deze toets doet zich met name voor bij de oprichting van de BV en bij bepaalde specifieke wijzigingen binnen de BV, zoals de vervanging van een enig aandeelhouder of een bestuurswijziging. Daartoe worden onder meer gegevens uit het Handelsregister, het Kadaster, het UWV en de politie geraadpleegd. Bij signalering van misbruik wordt het Openbaar Ministerie, de politie of de FIOD ingeschakeld. Toch gaat het desondanks soms nog mis.

Bestuurder wordt verboden om te besturen

Per 1 juli 2015 beoogt Den Haag met het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod de teugels verder aan te trekken. De rechtbank kan dan een bestuursverbod uitspreken jegens de bestuurder van een rechtspersoon die zich mogelijk bezig houdt met faillissementsfraude. Dit kan bestuurders van een BV betreffen, maar ook bestuurders van verenigingen, stichtingen en coöperaties.

Het bestuursverbod wordt een persoon opgelegd als hij zijn taak als bestuurder onbehoorlijk heeft vervuld. Het wetsontwerp noemt 5 gevallen:

1. als hem onbehoorlijke taakvervulling kan worden verweten die een belangrijke oorzaak van het faillissement is;

2. als hij verantwoordelijk is voor het aanmerkelijk benadelen van schuldeisers op grond van paulianeuze handelingen;

3. als hij de curator ernstig heeft tegengewerkt bij het verstrekken van de nodige informatie;

4. als hij tweemaal eerder als bestuurder betrokken is geweest in een faillissement drie jaar voorafgaand aan het faillissement;

5. als aan hem ooit een bestuurlijke boete is opgelegd door de belastingdienst.

Het bovenstaande geldt voor de bestuurder, maar ook voor degene (bijvoorbeeld de aandeelhouder) die feitelijk het beleid van een rechtspersoon (mede) heeft bepaald. Een bestuurder met een bestuursverbod mag niet meer aanblijven als bestuurder van het bedrijf waarvan hij op dat moment bestuurder is. Ook niet na een eventuele doorstart. Dit alles geldt voor een periode van 5 jaar. Dit kan een behoorlijke carrièrebreuk teweeg brengen. Heftig, maar terecht.

Onze taak

Het is nu al zo dat als wij als notaris weten dat er iets niet pluis is bij de oprichting van een BV of een aandelenoverdracht, wij onze medewerking daaraan niet mogen verlenen. Dit is voor ons helaas niet altijd even duidelijk. Als de Wet civielrechtelijk bestuursverbod wordt ingevoerd, zullen wij als notaris niet mogen meewerken aan de oprichting en inschrijving van een vennootschap of inschrijving  van een bestuurder in het handelsregister waarin een bestuurder wordt benoemd aan wie een bestuursverbod is opgelegd. Er komt hiervoor een speciaal register zodat deze 'boefjes' voor ons beter kenbaar worden. Na 1 juli 2015 weten wij meer.

Wilt u in contact komen met Karin Rientjes of ook haar andere columns lezen? Kijk dan op Karin haar eigen OF specialistenforum.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.