Hoe zit het met jouw zakelijke digitale nalatenschap?

De ‘zakelijke digitale nalatenschap’; dat je hier niet mee bezig bent is niet vreemd. Uit een recent onderzoek blijkt dat slechts drie op tien Nederlanders met de term ‘digitale nalatenschap’ bekend is. Maar liefst 61 procent van de Nederlanders heeft nog nooit over die digitale nalatenschap nagedacht.

Strak in de lak?
Eerlijk gezegd heb ik hier tot nu toe ook niet bij stil gestaan. Soms is het bij de notaris net als bij de schilder: die zet bij iedereen alles strak in de lak, maar bij hem zélf staat het nog in de grondverf! Maar niet alleen de notaris en de schilder laten een behoorlijke digitale voetprint na bij overlijden, óók jij. Ik ga er even dieper op in.
De digitale nalatenschap kan worden onderverdeeld in persoonlijke, financiële en zakelijke digitale bezittingen. Denk hierbij niet alleen aan jouw social media-accounts en e-mails, maar ook aan de documenten opgeslagen in de cloud, de financiële online diensten, cryptovaluta-bezittingen, online fotogalerijen en portretrechten, websiteprofielen van jezelf en je bedrijf, streamingdiensten zoals Netflix, je DigiD, je digitale mappen met de jaarstukken van jouw bedrijf, geheime bedrijfsformules, de contracten, noem maar op.

Denk digitaal vooruit
Van belang is om te rubriceren waaruit jouw digitale nalatenschap bestaat. Waar bewaar jij je inlogcodes, wachtwoorden en gebruikersnamen? Kortom, hoe krijgen je nabestaanden toegang tot jouw digitale leven?

Voor het wijzigen of opzeggen van de onlinediensten krijgt men te maken met verschillende (buitenlandse) instanties, met lastige processen en met diverse eisen qua informatie, soms zelfs in een vreemde taal. Er ontstaat hierdoor onzekerheid voor nabestaanden die zeggenschap willen over wat er na de dood met de digitale gegevens gebeurt. Daarom denkt de overheid momenteel na over een goede aanvullende wetgeving voor de digitale erfenis. Daarbij speelt de vraag waar een nabestaande recht op heeft ook een rol.

Remember de digital me of liever niet…
De één vindt het prettig om een digitale voetdruk achter te laten, de ander wil nabestaanden liever niet digitaal blijven confronteren met zijn bestaan. Derden kunnen zelfs schade ondervinden als gegevens uit een digitale nalatenschap openbaar worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan broncodes voor speciaal ontwikkelde software die jij onder je hebt of geheime onderzoeksrapportages die voor jouw bedrijf in de toekomst eventueel veel geld kunnen opbrengen..
Sommige sociale mediaplatformen bieden een herdenkingsstatus aan. Denk aan een speciale melding op het profiel dat een persoon is overleden. Zo vormt het een soort online gedenkplek voor directe vrienden en familie. Nabestaanden kunnen dit voor jou regelen, maar hebben dan wel inloggegevens en wachtwoorden nodig, ook trouwens voor het opheffen van accounts.

Hoe toegang regelen? Tip: maak een lijst met alle wachtwoorden en inlogcodes. Denk daarbij ook aan de wachtwoorden voor je telefoon, laptop, iPad en dergelijke. Alle apps die je gebruikt kun je downloaden op je mobiele telefoon. Dan is het duidelijker waaruit jouw digitale nalatenschap bestaat. Je telefoon beveilig je met een code. Bewaar het lijstje met codes goed en werk deze bij als je een wachtwoord verandert. Deze lijst kan je op papier bewaren op een veilige plek, maar ook online op je telefoon of laptop. In je testament geef je de aanwijzing waar deze lijst te vinden is. In je testament kun je ook een speciaal persoon als executeur benoemen die uitsluitend jouw zakelijke digitale nalatenschap afwikkelt. Kortom: digitale nalatenschap, denk daar in ieder geval over na! En zou je hierover met mij in gesprek willen, dan weet je me vast te vinden.

Deze column wordt verzorgd door mr. Karin Rientjes, notaris en mediator te Sneek.

Contact? info@rientjesnotariaat.nl

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.