‘In lyk man is een ryk man’: bv-eigenaar, let op je hypotheek

Als je als eigenaar genoeg geld in een bv hebt en je zelf nog een schuld aan de bank op je huis hebt, is het handig om die eigenwoninglening af te lossen met dat geld. Want ‘in lyk man is een ryk man’. Wel krijg je dan een geldlening van jouw bv aan jezelf. Maar dat is niet erg, want die bv ben je dan toch eigenlijk zelf? De rente die je over de geldlening van de bv betaalt, komt gewoon in je eigen bv. Vervolgens kun jij deze rente in privé weer aftrekken in box 1 van de inkomstenbelasting, net alsof het een lening van de bank is. De rente houd je lekker zelf in je eigen bv. Mooi, toch?

Op 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen in werking getreden en eind dat jaar is bij de belastingplannen voor 2024 onder meer ingevoerd dat je als aandeelhouder van je bv belastingvrij maximaal € 500.000 mag lenen. In 2023 was dit nog € 700.000. Leen je meer, dan wordt het meerdere belast met dividendbelasting. Valt onder die vijf ton dan ook de lening van de bv aan jou voor jouw eigen huis?

Nee, je mag voor je eigen huis zelfs een lening via jouw bv aangaan voor elk door jou gewenst bedrag, zelfs voor een lening van bijvoorbeeld een miljoen euro. Dit miljoen telt dan niet mee voor die € 500.000. Maar er gelden wel voorwaarden waar de eigenwoninglening aan moet voldoen.

Voorwaarden eigenwoninglening
De fiscale wetgeving eist dat de lening op zakelijke gronden is aangegaan. Zo moet een rente aan de bv worden voldaan die vergelijkbaar is met de rente bij de bank. Ook moet de lening zijn aangegaan voor de financiering van je eigen hoofdwoning, en niet voor bijvoorbeeld je recreatiewoning. Verder mag de lening slechts zijn aangegaan voor een periode van dertig jaar. Alleen op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschulden blijven na afloop van de dertig jaar-periode als eigenwoningschuld bestaan en gaan dan niet onder de, als vervelend ervaren, vijf ton-regeling vallen.

Hypotheekrecht
Daarnaast, en dat wordt wel eens vergeten, moet je aan de bv een hypotheekrecht geven. Dit hypotheekrecht moet bij notariële akte zijn gevestigd en bij het Kadaster worden ingeschreven. Deze eis van het geven van een hypotheekrecht geldt voor alle eigenwoningleningen die je vanaf 31 december 2022 hebt afgesloten bij jouw bv.

Wil je voorkomen dat jouw eigenwoninglening toch onder de Wet excessief lenen bij je eigen bv gaat vallen? Zorg dan tijdig voor het vestigen van dat hypotheekrecht!

Lening aan kind
En hoe zit het met de lening aan je kind?Ook deze lening kan rustig door jouw bv aan je kind worden verstrekt, mits dit een eigenwoninglening van het kind is die onder box 1 in de inkomstenbelasting valt én, hier komt het: mits je kind voor deze lening een hypotheekrecht op zijn huis aan jouw bv heeft gegeven. Die lening valt dan niet onder die wet betreffende de vijf ton.

De moraal van het verhaal luidt: vergeet niet je bv dat hypotheekrecht te geven.

Karin Rientjes, Echtscheidingsnotaris bij Rientjes Notariaat

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.