What’s in a name.

Een bedrijfsnaam kiezen geeft wel eens wat hoofdbrekens. Hoe creatief moet je zijn? Je wilt immers met de naam van jouw bedrijf “eruit springen”. Je wilt je onderscheiden van de concurrentie. Maar je moet er ook op letten dat jij je aan de regels houdt. Bij de oprichting van bijvoorbeeld een B.V. wijzen wij onze cliënten erop waar zij op moeten letten.

Een goede bedrijfsnaam

Wees duidelijk over wat je doet en laat dat in de naam terugkomen: Bakkerij Lieftink, Ingenieursbureau Jansen. Zorg ook voor een opvallende naam die bij de klant blijft hangen en je goed vindbaar maakt op internet. Wees eerlijk in wie of wat je bent: Jansen en partners of Advocatencollectief De Rechters zijn nogal dubieus als je een eenmanszaak drijft. Zorg dat je onder de naam in de toekomst meerdere activiteiten kunt ontplooien: bedenk dat je nu wellicht nog regionaal werkt en op termijn een webwinkel wenst te beginnen waardoor je wellicht internationaal doorbreekt, dan is bijv. een naam als Dropwinkel Tytsjerksteradiel niet zo’n handige keuze. Zeker als je later ook nog iets anders dan drop wenst te gaan vermarkten. Je mag alleen je eigen naam voor jouw zaak gebruiken en niet bijvoorbeeld de naam van je buurman. Bepaalde leestekens in de naam (bijvoorbeeld ?!#) kan je beter niet gebruiken omdat zoekmachines hier niet goed op kunnen zoeken, zo is mij verteld.

Een foute bedrijfsnaam

Stel, dat je een geweldige naam hebt bedacht voor je bedrijf en al begonnen bent met de marketing ervan. Het briefpapier, de visitekaartjes, de verpakking enzovoorts zijn al ruimschoots in omloop en je hebt er meteen een grote voorraad van aangeschaft, omdat dat in de prijs scheelde. Net als de nieuwe naam bekend aan het worden is ontvang je een brief waarin iemand aangeeft dat je mee lift op zijn naamsbekendheid en dat je gesommeerd wordt meteen de naam te wijzigen. Eén en ander kan ook nog tot schadevergoeding leiden.

De regeltjes

Bij het kiezen van een bedrijfsnaam moet je er op letten dat deze niet in strijd is met de Handelsnaamwet en de Merknaamwet. Dit geldt ook voor uw domeinnaam.

Handelsnaamwet

De handelsnaamwet beschermt een onderneming tegen het gebruik van dezelfde of een zeer gelijkende naam door die andere onderneming binnen hetzelfde geografische gebied en binnen dezelfde branche.

De Handelsnaamwet verbiedt het gebruik van een handelsnaam die:

  • een onjuiste indruk wekt omtrent de eigenaar van de onderneming, de rechtsvorm, de aard en omvang van het bedrijf;
  • een zodanige gelijkenis vertoont met de naam van een andere onderneming dat gevaar ontstaat voor verwarring bij het publiek;
  • het merk van een ander bevat of iets dat sterk op het merk van een ander lijkt.

Bij inbreuk op een handelsnaam kan men zich wenden tot de Rechtbank met het verzoek om het gebruik van de verboden handelsnaam te beëindigen. Ook kan een actie uit onrechtmatige daad bij de rechter worden ingesteld, door de andere ondernemer, maar ook door anderen, zoals iemand uit het publiek, de Kamer van Koophandel, enzovoorts. Via de Kamer van Koophandel kunt u controleren of uw handelsnaam strijdig zou kunnen zijn met dat van een ander.

Het merkenrecht

Een handelsnaam mag ook niet in strijd zijn met een geregistreerd merk. Dit kan gecontroleerd worden via het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom. Wil je je bedrijfsnaam ook gebruiken voor de producten en diensten die je gebruikt, zorg dan voor een goede merknaam. Het merkenrecht beschermt  je ook in het buitenland. In het internet tijdperk van nu is het wellicht aan te bevelen om je handelsnaam ook als merk te deponeren als je over de grens gaat opereren.

Domeinnaam

De domeinnaam (de naam van je website) wordt niet beschermd onder de Handelsnaamwet, en ook niet onder het merkenrecht. Mocht deze in strijd zijn met de voormelde wetten, dan kan je gedwongen worden om jouw domeinnaam af te staan aan de ander die vindt dat er inbreuk op zijn rechten is gemaakt. Via Stichting Internet Domeinnaamregistratie kun je controleren of je domeinnaam nog vrij is. Met de naam “Rientjes Notariaat” zit het in ieder geval op dit gebied gelukkig wel goed!

Wilt u in contact komen met Karin Rientjes of ook haar andere columns lezen? Kijk dan op Karin haar eigen OF specialistenforum.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.