Lieve ondernemer: informeer jouw lief

Eigenlijk zijn wij grosso modo toch nog wel erg traditioneel ingesteld. Het is maar de vraag wat je onder traditioneel verstaat. En is traditioneel zijn zo oubollig? Past dat nog in deze tijd? De ene ouder zorgt voor de kinderen en het huishouden en de andere voor het bedrijf. Is die laatste een man? Nee, dat hoeft natuurlijk niet, al is de ondernemer over het algemeen thans nog steeds een meneer.

Laatst werd aan mij gevraagd waarom er in het notariaat zoveel vrouwen werken. Dat was vroeger al zo omdat het uitvoerende, zeg maar het secretariële werk, veelal door de vrouw werd verricht. De meeste notarissen waren man. Dat laatste is nu nog zo, al zijn er van de ca. 1500 notarissen in ons land, inmiddels ruim 500 vrouw. Van de 1900 kandidaat-notarissen zijn er inmiddels ruim 1300 vrouw! Kortom allemaal vrouwelijke ondernemers in spé. Ook een notaris is een ondernemer, een ondernemer die wel een heel mooi bijzonder vak mag uitoefenen. Een vak waar, denk ik, soft skills een grotere rol spelen dan vroeger.

Bij het bespreken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontracten met ondernemers en hun partners, valt mij op dat de wederhelft eigenlijk weinig tot niets van het financiële reilen en zeilen van het bedrijf af weet. Dat het goed gaat, is wel voldoende om te weten, meer is niet nodig. Waarom als ondernemer mijn wederhelft vermoeien met al mijn cijfertjes?

Een jaarlijks "moetje"
Jaarlijks moeten de jaarcijfers van het bedrijf worden opgemaakt en vaak als je een BV hebt, zullen deze tijdig gedeponeerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks moet je hiervoor even om de tafel met je accountant. Mijn advies is, neem je wederhelft dan mee. Maak tijdens dit jaarlijks "jaarcijfer-moetje" jouw wederhelft deelgenoot van jouw onderneming. Waarom dan?

Huwelijksvoorwaarden
Behalve dat het fijn is dat je wederhelft mee kan leven met het wel en wee van het bedrijf, voor zover dit al niet werd gedaan, is het ook van belang dat je partner kan meedenken en weet wat voor invloed de cijfers op het huishoudbudget en ieders draagplicht daarin kan hebben. In menig huwelijksvoorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract staat niet voor niets dat men goed moet boekhouden en de ander openheid van zaken daarin dient te geven. Dit zorgt voor een evenwichtig financieel partnerschap, voor gelijkwaardigheid. Een beding dat derhalve nageleefd dient te worden. Óók kan dan tegelijk het periodiek verrekenbeding worden uitgevoerd, voor zover dit beding nog in jullie huwelijksvoorwaarden staat.

Artikel 95a v.h. Burgerlijk Wetboek
Als je na 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden te maken, dan blijft op grond van het nieuwe huwelijksrecht jouw bedrijf die je had vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap buiten de wettelijke gemeenschap van goederen, maar de winsten niet. Jouw partner kan kortom van jou als ondernemer verlangen dat je een redelijke vergoeding uit jouw bedrijf haalt ten behoeve van de huwelijksgemeenschap. Heb je nooit openheid van zaken gegeven, dan kan dit ingeval van een echtscheiding tot grote problemen leiden. Er zal alsnog mogelijk meer gedeeld moeten worden dan gedacht. Het tijdens de rit goed informeren van jouw partner voorkomt dit.

Erfenis
Ook als de ondernemer komt te overlijden, kan het wezenlijk zijn dat de partner weet wat hij/zij moet doen met betrekking tot de onderneming en wie alsdan geraadpleegd moet worden zoals de accountant en de notaris. De partner moet weten of het fiscaal wel snor zit met het bedrijf en of de ondernemende partner geen grote rekening courant schuld heeft aan zijn/haar BV. Wellicht was het wenselijk geweest om op het sterfbed nog de huwelijksvoorwaarden te wijzigen in een algehele gemeenschap van goederen om de erfbelasting en onder omstandigheden inkomstenbelasting te drukken. Kortom, lieve ondernemer, vergeet jouw lief niet te informeren!

Vragen? Bel of mail ons gerust! 0515-435600  /  info@rientjesnotariaat.nl

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.