Privé borg staan voor je bv. nog nodig?

Voor verdere groei is meer financiering nodig. De bank gelooft in je, maar vraagt of jij zelf wel voldoende vertrouwen hebt in je eigen bedrijf. Natuurlijk geloof jij erin, anders zou je ook geen financiering aanvragen. De bank wenst dat je voor een bepaald bedrag in privé borg gaat staan voor je BV. Dit is nou eenmaal een financieringsvoorwaarde. Een begrijpelijke, bezien vanuit de bank.

Contra-garantie en toestemming van je eega.

Voor het toegezegde bedrag waarvoor jij in privé borg moet staan, wenst de bank niet alleen jouw woord, maar ook dat het huis via een hypotheek ondergezet wordt voor de lening aan de BV als contra-garantie voor de borg. Voor het vestigen van de hypotheek dient je wederhelft voor akkoord mee te tekenen. Je echtgenoot moet toestemming geven op grond van artikel 1:88 BW, want anders zou hij of zij op grond van de wet mogelijk de hele garantstelling onderuit kunnen halen.

Voor je eega kan dit allemaal vraagtekens oproepen, zoals: "Je bent toch niet voor niets de BV in gegaan? Via dit achterdeurtje worden wij nu alsnog in privé aansprakelijk"! Het kan soms niet anders als men vooruit wil met het bedrijf.

Mocht de bank het voldoende vinden dat je Holding borg staat voor de werk-BV waardoor een privé borgstelling niet nodig is, dan verdient dit natuurlijk de voorkeur. De Holding, die doorgaans je spaarpot is en waarin vermogen is ondergebracht waarmee je als ondernemer geen risico wenst te lopen, staat dan borg. Je privé woning en privé spaargeld lopen dan geen risico.

Maar vergeet die borgstelling niet!

Stel dat het goed blijft gaan met het bedrijf en jijzelf of je Holding staan nog steeds borg. Dan kun je je afvragen of deze borgstelling nog wel nodig is. Wellicht niet. De financiering valt op een gegeven moment qua risico door de goede cijfers van de BV ruim binnen de toetsingsmarges van de bank. Vraag dan de bank de borg en ook het hypotheekrecht op de woning vrij te willen geven. Mocht het later, bijvoorbeeld doordat een grote debiteur jou niet betaalt, toch onverhoopt mis gaan dan heb je de privé aansprakelijkheid naar de bank niet meer. Een rustige gedachte, ook voor je echtgenoot.

Natuurlijk wil je aan je verplichtingen jegens de bank voldoen, maar soms gaan de dingen zoals ze gaan. Ondernemen is risico nemen, maar in privé teveel risico nemen, dat wenst geen enkele ondernemer. Kortom: vergeet niet om de borgstelling op te heffen als deze op een gegeven moment niet meer strikt noodzakelijk is.

Heeft u vragen aan Karin Rientjes of wilt u haar andere columns lezen kijk dan op Karin haar eigen OF specialistenforum.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.