Via een BV-tje, snel van die vervelende schuldeiser af?

Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet!
Dit is een wijsheid die staat als een huis! Maar hoe moet het als je onvoldoende geld hebt om de schulden te betalen? Je wilt daar liever niet zelf voor opdraaien. Stel, je hebt ooit een BV opgericht om zelf geen risico's met je privé vermogen te lopen. Stel dat je zelfs meerdere BV's achter elkaar hebt opgericht omdat je weet dat "één BV geen BV" is. Over dit laatste heb ik de vorige keer onder deze rubriek mogen schrijven.

Kan ik via de BV-constructie op eenvoudige wijze van een schuldeiser af komen? Uit een uitspraak van de rechter in hoger beroep blijkt dat je hier heel voorzichtig mee moet zijn.

Wat was het geval?
Een directeur groot aandeelhouder (DGA) had zijn onderneming ondergebracht in een Holding (zijn spaarpot) en een werkmaatschappij (werk-BV). Het bedrijf zat in de werk-BV. Dat was verstandig, want daar werden de risico's gelopen. Zou het met het bedrijf mis gaan, dan was zijn spaarpot tenminste veilig. Een schuld die het bedrijf aan een schuldeiser had, bedreigde de voortgang van het bedrijf. Zonde van het bedrijf dacht de DGA.

De DGA liet daarom door zijn holding de werk-BV ontbinden omdat deze geen baten meer had en liet zijn holding een nieuwe BV oprichten (BV-nieuw) onder dezelfde naam als de ontbonden werk-BV. BV-nieuw zette het bedrijf van de ontbonden werk-BV voort, maar was nu verlost van de schuldeiser. Deze had immers zaken gedaan met de oude werk-BV en had daarom geen verhaalsrecht meer, dacht de DGA.

De rechter vond dat de ontbonden BV gebruik had moeten maken van een kredietfaciliteit om de  schuldeiser grotendeels te betalen. De ontbonden BV had bovendien aan andere voor het (toekomstige) bedrijf nuttige leveranciers wél betalingen gedaan en er was ten onrechte geld uit het vermogen van de ontbonden BV weggenomen. De rechter was van mening dat onvoldoende was aangetoond dat er overtuigende bedrijfseconomische redenen waren om BV-nieuw op te richten. BV-nieuw was volgens de rechter alleen maar opgericht om de schuld van de schuldeiser onbetaald te kunnen laten. De rechter oordeelde dat de DGA en de Holding als bestuurders van de ontbonden BV wisten dat dit het gevolg zou zijn en was daarom van oordeel dat de Holding en ook de DGA persoonlijk aansprakelijk waren wegens onrechtmatig handelen. Weg spaarpot!

Nieuwe BV had dezelfde naam als de oude BV. Oeps!
De schuldeiser vond ook dat de nieuwe-BV veel leek op de oude BV en dat er daarom sprake was van misbruik maken van het identeitsverschil tussen de beide werk-BV's. De schuldeiser vond dat de nieuwe-BV eraan had meegewerkt dat het leek alsof zij hetzelfde bedrijf was als de oude-BV. Volgens de schuldeiser was daarom de nieuwe BV mede-aansprakelijk. Hiermee had de schuldeiser dan het hele concern te pakken. De rechter begreep het argument, maar vond wel dat de schuldeiser hiervoor meer bewijs moest aanleveren. Hoe dan ook, de Holding en de DGA waren al aansprakelijk bevonden, dus daarmee had de schuldeiser reeds voldoende verhaalsmogelijkheid.

Een BV is net als een mens.
Bij de vele BV's die hier op kantoor worden opgericht, meld ik altijd: handel met je BV alsof jij daar in privé zelf mee zou handelen. Kan jij jezelf daarbij recht in de ogen kijken, dan is er niets aan de hand. Een BV is eigenlijk net als een mens, waarbij ook voor de BV spreekwoordelijk geldt: eerlijk duurt het langst!

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.