Wie wordt bij ziekte of overlijden bestuurder van mijn vennootschap?

Als dga denkt u vast: "tja, dat moet ik ook nog eens regelen. Iets met een levenstestament of zo". Bent u enig aandeelhouder en bestuurder van uw vennootschap en wordt u wilsonbekwaam, dan kan alleen de rechter een bestuurder aanwijzen die uw taken waarneemt. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld.

Het is de vraag of de bewindvoerder, ingeval van een holdingstructuur, ook over uw holding (die veelal bestuurder is van uw werkmaatschappij) moet beslissen. Immers, uw holding is uw spaarpot en daar zit doorgaans het grootste deel van uw min of meer als privé beschouwde vermogen in. Moet een wildvreemde daarover dan zijn zegje mogen doen? Dit laatste geldt ook voor uw bedrijf. Kent deze vreemde uw bedrijf wel?

Hoe regelen ingeval van verhindering?

Levenstestament
Mocht u tijdelijk uitgeschakeld zijn, dan kunt u via een levenstestament speciaal iemand aanwijzen die het bestuur over het bedrijf voor die periode overneemt. Iemand die u daartoe 100% vertrouwt. U kunt aangeven of diegene zowel over uw holding als over uw werkmaatschappij mag beslissen. Het levenstestament kunt u overigens meteen aangrijpen om veel meer zaken te regelen. Ik heb hierover regelmatig gepubliceerd en verwijs naar de rubriek "Uit de Notarispraktijk" op mijn website www.rientjesnotariaat.nl.

Stichting Administratiekantoor
Naast het levenstestament zou een en ander ook geregeld kunnen worden via een Stichting Administratiekantoor (STAK). De stichting is dan aandeelhouder en in de statuten is – als het daarin goed geregeld is – al vastgelegd wie u opvolgt in het bestuur bij uw verhindering. De STAK is de aandeelhouder van uw BV en de aandeelhouder wijst op haar beurt weer de bestuurder van de BV aan.

Notulen
Daarnaast kunt u alvast bij aandeelhoudersbesluit vaststellen wie welke zaken voor u dient te regelen als u dat niet meer kan. Uw besluit kunt u vastleggen in de notulen.
Hieraan kleven ook voor en nadelen.

Hoe regelen bij overlijden?

Daartoe kan ook voormelde STAK en aandeelhoudersbesluit dienen, maar het verdient de voorkeur een en ander te regelen bij testament, het ondernemerstestament. Dit vereist maatwerk, net als uw levenstestament.

Verzekering
Een zeer logische reactie is: "ik weet dat het geregeld moet worden, mij hoofd staat er nu even niet naar, ik ben immers 24/7 bezig met mijn bedrijf en dan moeten dit soort formele kwesties ook nog geregeld worden".

Het vreemde is wel dat u van alles en nog wat verzekert, zoals bedrijfsaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid, verzuimverzekeringen, de verzekering van het wagenpark, cybercrime dekking en daarvoor steeds premie betaalt.  Het risico dat kan ontstaan bij uw ziekte of overlijden wordt evenwel vaak over het hoofd gezien of niet afdoende verzekerd c.q. gedekt.

Dit kan via een goed testament en levenstestament (zie deze documenten als een verzekering). De premie daarvan komt doorgaans maar één of twee keer in uw leven voor. Mijn advies, regel dit voor dat het te laat is.

Denk hier eens over na, niet alleen als u DGA bent, maar ook als u firmant of zzp-er bent!

Heeft u vragen aan Karin Rientjes of wilt u haar andere columns lezen kijk dan op Karin haar eigen OF specialistenforum.

Delen via

Karin Rientjes

Rientjes Notariaat

Notaris en Scheidingsmediator
Mr. Karin Rientjes is notaris en scheidingsmediator te Sneek. Haar kantoor heeft voor ondernemers al een jarenlange expertise kunnen opbouwen en Karin helpt ondernemers graag bij het beoordelen van contracten, nieuwe structuren en/of bemiddeling waar nodig. Voor vragen aan Karin kunt u contactzoeken via (0515) 43 56 00 of via info@rientjesnotariaat.nl. De colums van Karin worden ieder kwartaal gepubliceerd in het regionale ondernemersmagazine Ondernemend Sudwest Fryslan en via haar eigen specialistenforum in combinatie met OF’s social media kanalen.