Bouwbegeleiding valt aan te bevelen

Het laten bouwen of verbouwen van een bedrijfspand betekent veel keuzes maken. In eerste instantie wordt er gekeken naar de bouwconstructie in relatie tot de bedrijfsmatige activiteiten en moet er voldaan worden aan de bouweisen. Om achteraf niet voor verrassingen komen te staan, adviseren wij vooraf met de verzekeraar om tafel te gaan over de aard en samenstelling van het te verzekeren risico. In de praktijk blijkt namelijk dat de richtlijnen van het bouwbesluit veelal gericht zijn op mensveiligheid en die van verzekeraars, naast mensveiligheid, ook op beheersbaarheid van het te verzekeren risico.

Ga goed voorbereid aan de slag
Om goed voorbereid aan de slag te gaan en het proces zo goed mogelijk te begeleiden, is het raadzaam een ervaren inspectiebureau in de hand te nemen voor de bouwbegeleiding. Hierbij worden de risico’s op het gebied van brand, inbraak en beveiligingsniveau in kaart gebracht en adviezen gegeven voor het bouw- of verbouwproces. Daarbij wordt een rapport opgesteld waarin de preventie- en noodzakelijke maatregelen vermeld staan en adviezen worden gegeven. De bouwbegeleiding bestaat uit drie fases: nieuwbouwbegeleiding, risico-inventarisatie en het vaststellen van het bedrijfsschadebelang. Tijdens deze fases worden vooraf alle mogelijke risico’s in kaart gebracht en geanalyseerd om verrassingen achteraf te voorkomen en zodat het pand verzekerd kan worden.

Zonnepanelen
Het onderdeel zonnepanelen komt tijdens risico-inventarisatie ook aan bod. Door de sterk stijgende energieprijzen zijn veel bedrijven bezig om zonnepanelen op of in de nabijheid van het bedrijfspand te laten installeren. Verzekeraars hebben de nodige voorwaarden aan de installatie van zonnepanelen gesteld en ook hierbij is het van belang om vooraf met de verzekeraars te overleggen inzake de risico’s. Naast de risico’s is het raadzaam na te denken over de volgende onderwerpen:

  • Voor welke bedrijfsactiviteiten is mijn bedrijfspand geschikt en voor welke (eventuele) zwaardere activiteiten?
  • Wordt er binnen het ontwerp van het bedrijfspand rekening gehouden met de juiste compartimentering en kan dit bij schade een deel van mijn bedrijfsvoering voldoende veiligstellen?
  • Wordt er rekening gehouden met de inrichting van het terrein met betrekking tot opslag van afval en locatie van gevaarlijke stoffen?
  • Wordt er binnen de infrastructuur ook rekening gehouden met de aanleg van beveiligingsinstallaties en accu laadpunten?

Begeleiding
In de afgelopen jaren hebben wij veel relaties mogen begeleiden tijdens nieuwbouw- of verbouwtrajecten. Het bedrijf Mematac verhuist binnenkort naar een nieuw pand op het industrieterrein IBF te Heerenveen. “Met het bouwen van een nieuw bedrijfspand krijg je te maken met verplichte bouwvoorschriften en inrichtingseisen. Het is dan prettig om bij cruciale beslissingen vooraf te overleggen met de verzekeringsadviseur”, vertelt Egbert van Voorthuizen, directeur van Mematec. Hij licht toe: “Om vooraf de risico’s goed in kaart te hebben en te overleggen met de adviseur, hoeven er vaak geen extra investeringen gedaan te worden, omdat deze in het geheel meegenomen zijn in de realisatie van het project”. Daarbij is er een weloverwogen besluit genomen over de manier van verzekeren waardoor het acceptatieproces veel soepeler verloopt.

Advies
Als u plannen heeft om een nieuw bedrijfspand te bouwen of overweegt te verbouwen of te verhuizen, laat u dan begeleiden door een risicodeskundige en adviseren door uw verzekeringsadviseur.
 
Auke de Jong
Adviseur bedrijven
Kuiper Verzekeringen

Delen via

Kuiper Verzekeringen

Kuiper Verzekeringen

Specialist verzekeringen
Kuiper Verzekeringen is gevestigd in Heerenveen. U kunt ze bereiken via 0513 614 444. U kunt bij Kuiper Verzekeringen terecht voor alle schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen, financiële planning én scheepsfinancieringen. De colums van Kuiper Verzekeringen worden ieder kwartaal gepubliceerd in OF magazine en via hun eigen Specialisten pagina.