Zeven levens (deel 2): Ontboezemingen

Om u nog weer even bij de les te trekken; in de vorige OF had ik het over één van mijn favoriete vragen, die ik vaak aan ondernemers, maar óók aan al mijn vrienden stel: wat zou je beroepsmatig willen zijn wanneer je morgen niet meer je huidige bedrijf hebt en ook beslist iets geheel anders zou moeten kiezen?’

Die vraag zélf beantwoorden vind ik lastig, omdat ik overdreven ruime interesse heb in van alles en nog wat. Ik loop dan dus als een kind in de snoepwinkel langs alle schappen, vol levens, carrières en beroepen, terwijl ik maar een dubbeltje te besteden heb.

Ik eindigde de vorige column met de keuze van ‘kunstenaar’; een containerbegrip waar ik in ieder geval héél veel van mijn interesses in kwijt kan. Hierover in een volgende editie méér.

Ik wil het eerst met u hebben over het waarom van deze vraag. Toen ik achttien jaar geleden voor OF begon te schrijven was ik in de aandoenlijke overtuiging dat een voorwoord in ‘Ondernemend Friesland’ opiniërend zou moeten zijn. Bij voorkeur over het Friese zakenleven, of over gewichtige zaken als wetgeving of economie. Een ferm standpunt met spitsvondige onderbouwing zou de statuur van dit magazine ten goede komen, zo dacht ik. Inmiddels denk ik precies het tegenovergestelde. Er zijn al zóveel meningen tegenwoordig; daar heeft Menno Bakker uit Leeuwarden niet veel aan toe te voegen. Het maximale wat ik op deze plek kan doen is kleine persoonlijke stukjes van mezelf weggeven, hoe verknipt en onzakelijk ze ook mogen overkomen, zo denk ik nu.

Daarom zal ik u, zo lang het me is gegeven, in de komende edities vanaf deze plek enkele persoonlijke ontboezemingen doen, die wellicht verrassend, vertederend of ontluisterend zullen zijn, maar die naar ik hoop wel een beetje prozaïsche verstrooiing bieden én wie weet: enkele nieuwe inzichten, voor ú.

Stiekem hoop ik ook een beetje een voorbeeld te stellen. We zouden u allen graag motiveren om ook zo persoonlijk mogelijk te zijn, als u eens in OF komt met een verhaal. Want u en ik, wij lezers, willen vooral ondernemers persóónlijk een beetje leren kennen. Dat is soms moeilijk, want ondernemers betalen meestal voor een verhaal. Ze zijn dikwijls harstikke gedreven en enthousiast, maar begrijpen soms niet dat hun persoonlijke dromen én angsten vaak interessanter zijn dan het motto ‘dat de klant altijd centraal staat’ en dat ‘we een nuchtere no nonsense-mentaliteit hebben’. Niet dat dit verkeerd is, maar…onderscheidend? Dat ben je vooral zélf, als persóón! Kleine kenmerkende stukjes hiervan delen is de allerbeste promotie is die je kunt doen, óók voor je bedrijf; daar ben ik van overtuigd.

Welnu, daarom van mijn kant de belofte; ik zal in de komende edities óók persoonlijk zijn.

Over waarom ik stilletjes denk dat ik een echte kunstenaar ben en over mijn leerzame ervaringen met het stofje cortisol.

Menno Bakker
Hoofdredacteur Ondernemend Friesland

Delen via

Menno Bakker

OF/Narvic

Hoofdredacteur OF
Menno Bakker was in de jaren tachtig leadzanger van de punkgroep Kobus gaat naar Appelscha en is oprichter van NARVIC, adviesbureau voor communicatie. Hij studeerde kunstgeschiedenis en communicatie aan de Rijksuniversiteit Groningen, later gevolgd door een NIMA-opleiding. Hij werkte o.a. als journalist en als marketeer van het Groninger Museum en was actief in citymarketing (Expeditie Leeuwarden). Momenteel werkt Menno Bakker als communicatie-adviseur en als hoofdredacteur van OF magazine. Wilt u reageren op Menno z’n columns of heeft u een vraag? Mail ze Menno via menno@narvic.nl. Benieuwd naar alle columns van Menno? Kijk op zijn eigen Specialisten pagina.