Crypto, web3.0 en de Metaverse

Cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum zijn bezig met een enorme opmars. Velen hebben hier negatieve associaties bij zoals witwassen, crimineel geld, ransomware-betalingen, volatiliteit en speculatie. Veel coins zijn niks minder dan oplichting, pure lucht met een dikke laag marketing, bedoeld om de onwetendheid en gretigheid van nieuwe particuliere cryptobeleggers te oogsten. 

Na de piek eind 2017 en de daaropvolgende crypto-winter is de interesse weer tot grote hoogte gestegen. De totale waardering van alle cryptovaluta samen ligt rond de 2,5 biljoen euro. Voor een deel speculatie, maar ook het eindeloos bijdrukken van geld door centrale banken is hier debet aan.

Feit is dat de onderliggende blockchain-techniek een revolutionaire techniek is, een gedecentraliseerd openbaar systeem waarbij geen toestemming nodig is voor toegang en niemand anders touwtjes in handen heeft. Dit in tegenstelling tot klassieke systemen, waarbij de bank, een bedrijf of de overheid kan besluiten dat een account of tegoed niet meer geldig is, of in beslag wordt genomen.

Touwtjes in handen

Op het eens zo vrije en open internet zijn een aantal eilanden ontstaan met grote spelers die de touwtjes stevig in handen hebben. Microsoft, Google, Facebook, Amazon en Apple maken de dienst uit en kopen concurrenten op wanneer ze te groot of te gevaarlijk worden. Bij de gratis diensten van Google en Facebook zijn wij als gebruikers feitelijk zelf het product.

De Metaverse is een sociale ruimte in cyberspace, waarbij alle deelnemers hun eigen ‘assets‘ bezitten en kunnen uitwisselen, aangedreven door NFT’s in de blockchain. Facebook ziet dit ook aankomen en probeert het momentum te grijpen door haar naam ineens te wijzigen in ‘Meta’.

Gedecentraliseerde Exchanges (DeFi) en enkelvoudige bezits-tokens (NFT) hebben de potentie om de bedrading van de hele financiële wereld te herschikken en in de wereld van media de kracht weer terug te geven aan gebruikers en artiesten. Slimme contracten als een DAO (Digitale Autonome Organisatie) kunnen zaken kopen, bezitten, besluiten nemen, uitlenen en bezit verdelen.

Iedereen en niemand de baas

Web3 heeft de belofte in zich het individu weer vooraan te zetten, zonder dat grote bedrijven het helemaal op kunnen kopen. Ontwikkelaars willen iets bouwen op een transparant en openbaar platform, waarbij in feite iedereen (en dus niemand) de baas is. Gebruikers willen de items die zij verdienen in games graag echt houden, zodat ze deze ook mee kunnen nemen naar een compleet andere game, ook als de eerste helemaal niet meer bestaat.

Kijkend naar de snelheid en het momentum dat de ontwikkelingen in de Crypto en blockchain momenteel doormaken is mijn verwachting dat het de werking van de wereld in de nabije toekomst grotendeels op zijn kop zal zetten, zowel financieel als politiek. Er is sprake van fusie tussen informatietechnologie en economie waar we midden in zitten. Ik kijk gefascineerd naar de ontwikkelingen nu en de komende 25 jaar in ons vakgebied! 

Delen via

Ronald Zijlstra

Oké-PC IT Burgum/Dokkum

ICT-diensten
Ronald Zijlstra is ondernemer in de ICT-sector en directeur/eigenaar van de Oké-groep – uw partner in ICT en telecom.