Stimuleren, adviseren en faciliteren

Via onafhankelijke partners laten we onze klanten adviseren. Na een energiescan krijgen ze een gericht advies hoe er verduurzaamd kan worden en waar op gelet moet worden. Tot een bepaald niveau nemen wij die kosten voor onze rekening. Duurzaam ondernemen is niet voor niets een van de thema’s waar Rabobank zich op richt. Middels een groenkorting op de financiering, waarbij de ondernemer 10 jaar lang recht heeft op 0,35% korting op de geldende rente, wordt de investering ook nog eens financieel beloond.

Jarenlange ervaring

Tot en met de realisatie van een project denken we graag mee en door de inmiddels jarenlange ervaring met dit soort trajecten kunnen we behalve financieel ook op andere vlakken van toegevoegde waarde zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan het aspect van verzekeringen en de eisen die daar voor gelden.

We zien steeds meer dat huurders alleen een pand willen betrekken dat goed scoort op energieverbruik en duurzaamheid. Het is dus voor vastgoedeigenaren van belang om panden ook op dat punt aantrekkelijk te maken of te houden met zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen. Niet alles hoeft ook één-op één terugverdiend te worden. Je draagt immers ook bij aan een beter milieu en dat mag ons allemaal toch wat kosten?

Zonnepanelen

We zijn wel op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Zo heeft bijvoorbeeld nog geen 10% van de daken zonnepanelen. Er ligt dus nog een hele uitdaging waarbij Rabobank graag stimuleert, adviseert en faciliteert.

Delen via

Sicco Huisman

FSFE

Versnellen van de energietransitie
Als Investment Manager mag ik invulling geven aan de doelstellingen van het FSFE. Dit staat voor Fûns Skjinne Fryske Enerzjy en is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân. Door mensen aan elkaar te verbinden, op weg te helpen en de financiële basis te geven om hun duurzaamheidsambities te kunnen helpen realiseren wil ik een bijdrage leveren aan de het verduurzamen van Friesland!