Het vormgeven van jouw erflandschap

‘Rijkdom’ is een breed begrip. Wikipedia zegt: ‘Rijkdom of welstand is sociaal-economisch gezien het overvloed aan geld, land, grondstoffen en bezittingen’. Ik vind deze definitie te kort door de bocht, want het gaat ook om emotionele rijkdom. De vererving is dan ook meer dan het laten opmaken van een testament; het gaat om het vormgeven van jouw erflandschap.  

In de hedendaagse wereld gaat het vaak om bezittingen en deze worden gemeten aan de hand van bankrekeningen en eigendommen. Het is van cruciaal belang om te erkennen dat ware rijkdom niet uitsluitend te vinden is in tastbare bezittingen. Het gaat net zozeer om de liefde, wijsheid en verhalen die we doorgeven. De nalatenschap is wat mij betreft dan ook méér dan alleen het testament.

Geboorte

De geboorte van je kind is een liefdevolle gebeurtenis; vanaf dat moment ben je verantwoordelijk voor een ‘ander’ leven en begint ook jouw nalatenschap. Je baby heeft namelijk deels jouw genen meegekregen. De meeste ouders openen per direct een rekening bij de bank om een spaartegoed voor hun kinderen op te bouwen, zodat deze ‘later’ een startvermogen hebben voor de studie, auto of woning. Als ouder geef je dus een stukje DNA door, maar daarnaast ook al een stukje vermogen!

Lachende gezichten

Gedurende het leven deel je jouw levensvisie en breng je kinderen de normen en waarden van jouw gezin bij. Naarmate ze ouder worden verandert hun levenshouding, maar de basis is gelegd. Bij mijlpalen zoals ‘het gaan studeren’, kun je financieel ondersteunen door middel van jaarlijkse schenkingen. Hiermee draag je niet alleen emotionele rijkdom over, maar ook financiële steun – voor bijvoorbeeld studiekosten of huisvesting dicht bij de opleidingsinstelling. Jouw schenking kan rekenen op lachende gezichten. Dat is toch leuker dan de bijschrijving van een bedrag, nadat je bent overleden.

Herinneringen

De ware erfenissen zijn geen materiële schatten. Het zijn vooral de herinneringen aan mooie momenten, ervaringen en diverse levenslessen. Het draait niet alleen om het bezit, maar ook om de mogelijkheid om vermogen over te dragen bij leven. Hoe dankbaar is je (klein)kind als je vertelt dat je een schenking doet? Eindelijk kan je zoon gaan verbouwen en je dochter haar onderneming starten. Je maakt nieuwe herinneringen en die zijn voor altijd!

Laat jouw erfenis meer zijn dan enkel een testament en zorg ervoor dat het een voortzetting is van de waardeoverdracht, die je bij het leven al bent begonnen.

Vera Stilma, directeur van Vermogensbeheer Friesland

Delen via
Vermogensbeheer gaat om ménsen

Vera Stilma

Vermogensbeheer Friesland

Fiscale constructies vermogensbeheer
Vera Stilma is adviseur vermogen en gespecialiseerd in fiscale constructies, daarnaast ook onderdeel van hetbeleggingscomité. Sinds 1 augustus 2022 is zij lid van de directie van Vermogensbeheer Friesland.