Sport als de X-factor

Het gaat al snel over Thialf. De voorlopige gunning voor het bouwen van het nieuwe, hoewel niet definitief, gaat naar Almere. Het heeft de nodige stof doen opwaaien. En, zo klinkt ook her en der: hebben de Friezen het ook niet een beetje aan zichzelf te wijten? Hebben we niet teveel achterover geleund? Dachten we niet dat het allemaal vanzelf wel goed zou komen?

 

Ronald Spoelstra verdedigt: ”Nu met het verwijt komen dat er inzake Thialf te veel achterover geleund is, dat is me wat te bont. Het is nu eenmaal niet de tijd om makkelijk met geld om te gaan. Je kunt ook zeggen: er is heel zorgvuldig gehandeld met gemeenschapsgeld. Er is een neiging naar negativisme, en dit soort dingen worden uitgelicht. Over 10 jaar zijn we dit weer vergeten. En: We kunnen wel meegaan in doorslaan en gekke plannen maken maar het slaat altijd weer op jezelf terug.”

Eelco Derks wil nu vooruit kijken: “We hebben zoveel energie verloren aan procedures en al het gedoe eromheen. We concentreren ons nu op waar het om gaat: het bouwen van de beste ijsbaan van de wereld met hypermoderne faciliteiten. We hebben hier de kennis, de spin off, de historie en, heel belangrijk, het draagvlak. De toekomst zal het bewijzen.”

 

Sport is de X-factor van Heerenveen. Maar wat betekent sport voor Heerenveen, in economische zin? 

Robert Procee: Ik merk dat het positief werkt naar mijn klanten toe. Door de sport hebben we een goede naam, het gaat ook om de sfeer die er omheen hangt: doe maar gewoon. Heerenveen heeft dankzij de sport een hoge aaibaarheidsfactor. Peter van der Werf relativerend: Een beetje aan slijtage onderhevig is het wel, we hebben op bestuursniveau bij SC Heerenveen geen positieve tijd achter de rug. En nu Thialf weer, het frisse is er een beetje af.” Eelco Derks, overtuigd: ”Het geeft ons een unieke positionering. Tekenend is dat buitenstaanders het inwonertal bijna altijd te hoog inschatten, het begint bij 100.000. Het zou interessant zijn om eens te onderzoeken of er een correlatie is tussen ons sportimago en economische groei.” Bauke IJntema: “Sport is een fantastische trekker, maar of bedrijven zich op basis daarvan ook hier vestigen? Dan gaat het toch om de logistieke positie en de ligging, het aanbod van werknemers.” Peter van de Werf: Natuurlijk is er méér nodig. De gemeente heeft zich heel erg ingespannen om bedrijven hierheen te krijgen, en met succes. Maar sport geeft wel dat warme gevoel. Iets dat je mist bij een stad als bijvoorbeeld Hengelo.”

 

Eelco Derks: “Maar toch blijven er nu ook kansen liggen. Op sportgebied is de hardware dik in orde: dat staat vast. Maar de softwarekant heeft een hogere moeilijkheidsgraad. We missen kansen doordat we onvoldoende verbindingen leggen. Tussen profit en non-profit, tussen betrokken partijen. Want er zijn gigantisch veel partijen bij betrokken, Provincie, gemeenten, bedrijven, Sportstad, bedrijfsleven, sportverenigingen, Thialf. Als stakeholders moet je naar één gedachte toe. Friesland zou meer kunnen doen om zichzelf te verkopen. Juist Friesland heeft de beste positionering van alle Nederlandse provincies met nog veel verborgen krachten op sportgebied. Denk aan de PC, Sneekweek, fierljeppen en skûtsjesilen. Allemaal op zichzelf staande clubjes, wanneer we meer verbindingen leggen, kunnen we meer bereiken.”

 

Heerenveen is natuurlijk meer dan sport. Wat zijn de belangrijkste plussen?

Peter van der Werf: “Qua bereikbaarheid doet Heerenveen het prima, Heerenveen is populair door zijn ligging aan de A7. Maar we moeten wel waakzaam blijven. In Nederland liggen we centraal maar in Europa liggen we decentraal, in de periferie. Op dit moment is het prima gesteld, maar we moeten alert zijn en ervoor zorgen dat de ontsluiting ook goed blijft. En belangrijk blijft voor mij dat hier ruimte blijft voor activiteiten anders dan alleen de toeristische.” Robert Procee: “Om in te haken op je laatste punt: de gemeentelijke politiek ten aanzien van de bedrijventerreinen heeft daarin zeker vruchten afgeworpen. Maar als gemeente moet je je er ook goed van bewust zijn welke bedrijven je binnen je grenzen hebt. Wat mij betreft zou er wel wat meer PR-waarde gegeven kunnen worden aan de bedrijven die zich daar vestigen.” Ronald Spoelstra: “Dat geldt ook voor technologische prestaties. Laat op billboards zien dat Sportstad Heerenveen zijn energievoorziening uit warmtekoude-opslag en warmtepompen haalt.”

 

Nog meer pluspunten?

Bauke IJntema: “Pluspunt van Heerenveen is ook het noordelijke arbeidsethos, merk ik vaak. Voor veel bedrijven is dat ook een reden om zich hier te vestigen. Een Fries werkt ook door als de baas niet kijkt, dat imago werkt in ons voordeel.” Eelco Derks: “Er is ook een andere kant. Het blijkt dat zo’n 70 tot 80 procent van de Friezen niet wil verhuizen buiten Friesland omwille van een baan. Dat zou je kunnen uitleggen op een gebrek aan ambitie.”

Bauke Yntema: “Dat is maar net hoe je het bekijkt, welzijn is ook belangrijk. Wanneer je hier gelukkig en tevreden bent, en minder geld op de koop toe neemt, dan is dat ook een keuze.” Ronald Spoelstra: Dat is waar, het is een keuze die op individueel niveau prima zijn. Maar je helpt er de BV Nederland en de BV Friesland niet mee vooruit. We zijn van oorsprong gefocust op landbouw en veeteelt. Het ambitieniveau is hier toch aan de lage kant, welzijn is belangrijker dan status.” Robert Procee: Het is niet helemaal waar: ik heb programmeurs in dienst die overal aan de slag kunnen maar ze wonen hier. Zij hebben wel degelijk ambitie.

 

Maar die ambitieuze hoogopgeleiden, zijn er daar wel genoeg van in de regio?

Ronald Spoelstra: “Het vinden van hoog opgeleid personeel is hier lastig. We hebben in Friesland, met 600.000 inwoners, een schaal waarbij hoger onderwijs beperkt past. Als is Leeuwarden momenteel goed bezig. Maar wij moeten als Technion onze toevlucht naar Groningen/Zwolle nemen en onze vestiging in Amersfoort hebben we in die zin ook hard nodig. Daarnaast zoeken we voor grotere projecten aansluiting bij andere partijen.”

 

Robert Procee: “Wij merken het ook. Op MBO-niveau zijn er genoeg ICT-ers te vinden, maar zoek je een specialist op een hoge niveau dan heb je een probleem.” Eelco Derks: “Ook hier zie ik kansen: zoek de verbinding met sport. Er lopen momenteel op het CTO zo’n honderd jonge talentvolle mensen rond die op (inter)nationaal topniveau presteren. Dat zijn over het algemeen ook slimme mensen, en vaak zijn ze op zoek naar werk, hoogopgeleid werk. Wanneer we een brug slaan naar ondernemers zoals jullie kunnen we een mooie slag maken. We moeten verder kijken dan alleen het technocratische aspect van sport. We moeten breder kijken, faciliteren.”

Delen via

Vergelijkbare berichten